Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/40

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

 
3. Bapak Menteri ugi ngendika dhateng para tamu ingkang sa-
   mi rawuh ing Madiun, kajawi kagunan reyog wonten malih
   kagunan punapa ingkang saged dipun pameraken dhateng
   tamu manca negari.

4. Para tamu ugi nyaosi katrangan dhateng Bapak Menteri
   manawi ing Jawi Wetan punika kathah kagunan ingkang
   nengsemaken, kados ta ludrug, gandrung Banyuwangi,
   tayub, kethoprak, lan sanes-sanesipun.

5. Sasampuyan rampung tamu-tamu sami kon-
   dur dhateng ndalemipun piyambak-piyambak kanthi boten
   kesupen ngaturaken salam dhateng Bapak Menteri kaliyan
   pandherekipun.

VI. KASUSASTRAN
B. (bisa digawe dhewe)

                    WULANGAN 7

II. KAWRUH BASA

B. Tegese bebasan :
1. padhang jagade = tata tentrem
2. rupak jagade = kepaten pasaban
3. jembar segarane = sugih pangapurane
4. budi sagara = sabar, awatak momot
5. ngemut driji = ora oleh apa-apa
6. angon kosok = angon mangsa
7. mbuwang tilas = tumindake ora ketara
8. ora ndalan = ora weruh ing tata
9. ilang jarake = entek kasugihane.
10. ngenaki ati = mung gawe senenge ati

C. Kosok baline tembung-tembung :
1. nglemer >< cukat, trengginas
2. cukat >< nglemer
3. sembrana >< ngati-ati

38