Wikisumber:Buku lawas

Saka Wikisumber
(Kaelih saka Buku lawas)
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Iki buku-buku lawas sing tau dicetak nganggo aksara Jawa. Aksara Latin sing digawa karo wong Walanda abad kaping 19, saiki malah dienggo nulis basa Jawa, sanadyan aksara Jawa malah dilalekake. Sadurunge ana buku cetak, tulisan-tulisan ing basa Jawa (aksara Jawa) ditulis (nganggo tangan) karo panulis-panulis ing keraton lsp.. Tulisan kaya ngono kuwi saiki wis arang tinemu.

Buku-buku iki tinemu ing Google Buku, lan situs-situs liyane.

Lontar abad ka-19 utawa sadurunge[besut]

Smara Dahana, Old Javanese mythical poem in Indian metres Or. 3642
History of Surapati, Javanese-Balinese poem in macapat verse Or. 3704
Babad Surapati, romantic history in macapat metres Acad. 240
Cili Naya Or. 4587

Taun 1820-an[besut]

1830-an[besut]

Proeve eener Javaansche spraakkunst - Gottlob Brückner - Serampore 1830
Eerste Gronden der Javaansche Taal - Johann Friedrich Carl Gericke - Batavia 1831
Schoolboekje ten behoeve van de Javaansche - J.F.C. Gericke - Enschedé, 1839

1840-an[besut]

Leesboek voor de Javanen - J.F.C. Gericke - Haarlem 1841
Een klein woordenboek der Hollandsche, Engelsche, en Javaansche Talen - Gottlob Brückner - Batavia 1842
A Vocabulary of the Dutch, English, and Javanese Languages
Javaansche Spraakkunst Leesboek en Woordenboek - A.D. Cornets de Groot, J.F.C. Gericke, T. Roorda - Amsterdam 1843
Serat Wiwaha Jarwa - Johann Friedrich Carl Gericke, Kanwa (Empu) - Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1844
De Bråtå-Joedå de Råmå en de Ardjoena Såsrå - C.F. Winter Sr., T. Roorda - Amsterdam 1845
Javaansch Nederduitsch Woordenboek - J.F.C. Gericke, T. Roorda - Amsterdam 1847
Sakathahipun serrat Prajangjeyan Enggal - Johann Friedrich Carl Gericke - Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1848
Javaansche zamenspraken - C.F. Winter, Sr., S. Keyzer - Amsterdam 1848
De Brata Joeda of de Krijg der Bharatas - mpu Sedah, Philippus Pieter Roorda van Eysinga 1849

1850-an[besut]

Markusevangelium, 1850
De Boeken des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal deel 1 - Johann Friedrich Carl Gericke, Taco Roorda - 's Gravenhage 1854
De Boeken des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal deel 2 - Johann Friedrich Carl Gericke, Taco Roorda - 's Gravenhage 1854
De Boeken des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal deel 3 - Johann Friedrich Carl Gericke, Taco Roorda - 's Gravenhage 1854
Het boek Adji Såkå - C.F. Winter Sr., Gericke, Roorda - Amsterdam 1857
Javaansche zamenspraken - C.F. Winter, Sr., S. Keyzer - Amsterdam 1858

1860-an[besut]

Bråtå-Joedå: Indisch-Javaansch heldendicht, Volume 1 - [based on the Mahabharata] voor de uitg. bewerkt [and tr.] door A.B.C. Stuart, 1860
Bråtå-Joedå: Indisch-Javaansch heldendicht, Volume 2 - [based on the Mahabharata] voor de uitg. bewerkt [and tr.] door A.B.C. Stuart, 1860
Supplement op het Javaansch Nederduitsch Woordenboek - J.F.C. Gericke, T. Roorda, J.J. Meinsma - Amsterdam 1862
Javaansche zamenspraken - C.F. Winter, Sr., S. Keyzer - Amsterdam 1862
Het Nederlandsch Javaansch Zakwoordenboekje - Pieter Jansz, H.C. Klinkert - Samarang (Semarang) 1865
Reizen van Raden Mas Arjo Poerwo Lelono, Volume 1 - Raden Mas Arjo Poerwo Lelono, 1865
]
Javaansch Hollandsch Woordenboek - Pieter Jansz - Samarang (Semarang) 1869
Sorat tjarakan Madurah; 1866

1870-an[besut]

]
Javaansch Hollandsch Woordenboek - Pieter Jansz - Samarang (Semarang) 1871
Javaansch rekenboek over den rege van drieën - G.C.T. van Doorp & Co., 1875
Javaansch Nederduitsch Handwoordenboek - J.F.C. Gericke, T. Roorda - Amsterdam 1875 (part 1 of 2)
Javaansch Nederduitsch Handwoordenboek - J.F.C. Gericke, T. Roorda - Amsterdam 1875 (part 2 of 2)
Javaansch-Nederduitsch handwoordenboek (IA javaanschnederdu00geri)

1880-an[besut]

Collected volume with texts in Javanese and Balinese (1-11) Ramayana, Old Javanese kakawin and other texts Or. 3871

1890-an[besut]

Roorda's Pandji-verhalen in het javaansch - Pañji, Taco Roorda, 1896
Serat Muhammad (1891)

1900 lan sateruse[besut]

Bharata-Yuddha; oudjavaansch heldendicht - uitg. door J.G.H. Gunning (1903)
Serat Pararaton (aksara Jawa), basa Jawa Anyar, versi Mangkudimeja, 1912
Serat Wulangreh & Wulang Tatakrama, (originally 1829, but printed at later date, year unknown).
Romanized copy being Wangbang Wideya, Javanese-Balinese Panji romance in tengahan metres Or. 7227, c. 1929


Delengen uga[besut]

Panerjemah[besut]