Kakawin Nāgarakṛtâgama/Pupuh 5

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh 5 - Praharṣinī

1.

 • a. wwantĕn tāri haji ri wilwatikta rājñi
 • b. sang munggw ing lasĕm anuraga ring kahaywan
 • c. putrī śrī narapati ring dahā prakāśa
 • d. sang śrī rājasa duhitêndu dewyanindya
 • ꦮ꧀ꦮꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦠꦴꦫꦶꦲꦲꦗꦶꦫꦶꦮꦶꦭ꧀ꦮꦠꦶꦏ꧀ꦠꦫꦴꦘꦶ꧈
 • ꦱꦁꦩꦸꦔ꧀ꦒ꧀ꦮꦶꦁꦭꦱꦼꦩꦤꦸꦫꦒꦫꦶꦁꦏꦲꦪ꧀ꦮꦤ꧀꧈
 • ꦥꦸꦠꦿꦷꦯꦿꦷꦤꦫꦥꦠꦶꦫꦶꦁꦢꦲꦴꦥꦿꦏꦴꦯ꧈
 • ꦱꦁꦯꦿꦷꦫꦴꦗꦱꦢꦸꦲꦶꦠꦺꦤ꧀ꦢꦸꦢꦺꦮꦾꦤꦶꦤ꧀ꦢꦾ ꧅

2.

 • a. ndan śrī warddhana duhitêśwari pamungsu
 • b. rājñī munggw ing pajang anopamêng raras rūm
 • c. putrī śrī nṛpati ri jīwana prakāśa
 • d. an sākṣāt anuja tĕkapnirang narendrā
 • ꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦯꦿꦷꦮꦢ꧀ꦣꦂꦤꦢꦸꦲꦶꦠꦺꦯ꧀ꦮꦫꦶꦥꦩꦸꦔ꧀ꦰꦸ꧈
 • ꦫꦴꦘꦷꦩꦸꦔ꧀ꦒ꧀ꦮꦶꦁꦥꦗꦔꦤꦺꦴꦥꦩꦼꦁꦫꦫꦱꦿꦹꦩ꧀꧈
 • ꦥꦸꦠꦿꦷꦯꦿꦷꦤꦽꦥꦠꦶ ꦫꦶꦗꦷꦮꦤꦏꦴꦯ꧈
 • ꦄꦤ꧀ꦰꦴꦏ꧀ꦱꦴꦠꦤꦸꦗꦠꦼꦏꦥ꧀ꦤꦶꦫꦁꦤꦫꦺꦤ꧀ꦢꦿꦴ ꧅ ꧐ ꧅