Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 6

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Kaca iki lagi digarap
Pitulung aksara mawa tandha diakritis:

Diakritis: É é È è Ê ê ô

Aksara nglegana:

Aksara pasangan:꧀ꦲ ꧀ꦤ ꧀ꦟ ꧀ꦕ ꧀ꦖ ꧀ꦫ ꧀ꦬ ꧀ꦏ ꧀ꦑ ꧀ꦢ ꧀ꦣ ꧀ꦠ ꧀ꦡ ꧀ꦱ ꧀ꦯ ꧀ꦮ ꧀ꦭ ꧀ꦥ ꧀ꦦ ꧀ꦝ ꧀ꦞ ꧀ꦗ ꧀ꦙ ꧀ꦪ ꧀ꦚ ꧀ꦘ ꧀ꦩ ꧀ꦒ ꧀ꦓ ꧀ꦧ ꧀ꦨ ꧀ꦛ ꧀ꦜ ꧀ꦔ

Aksara swara: ꦿ

Angka & tanda baca:


SARGA VI meter: a type of apti; name unknown U U U / U U U /- - -/ - - U / U U U/- 1

 • a. ya mariku bapa mewĕh ng ambĕk yāwat inuluran
 • b. pinaka halanikāng rāt yan rāgopahrĕta juga
 • c. sipi marika kaśatinya ng pafteendriya linagan
 • d. alah amarĕkita ndah sangsāranta katgtĕhan

2

 • a. tuha-buru t6mahan mong śakteng satwa dahat ikā
 • b. tuha-rawa wuhayekān dādyārdng drioa ring iwak
 • c. sa-katilinganing amb6k tan wyarthān dadi kapituut
 • d. taya mara ya katr6ppan byaktekāng taya kat6mu

3

 • a. nahan ujarira ng6sngbr kālap twas nre'patanaya
 • b. an6mu kaparamārthan māwak ring k,~ana hum6n6ng
 • c. wĕkasan awungu tekāng ambik tan tuhu kapituut
 • d. atutur i paw6kas sang śrī dwaipāyana ri sira

4

 • a. sahurira tan apaRjang singgih śabda muniwara
 • b. nghulun atiki katalyan dening bhakti law an asih
 • c. hana pinaka kakāngkwān śrī dharmmātmaja kargng6
 • d. sira ta pinatapāke'n mahyun digjayawijaya

5

 • a. harĕp ayaśa mahaywa ng rāt lāwan kaparahitan
 • b. juga raputu maharsi n pamrih-mrih mataki-taki
 • c. ya tan anumata sanghyang tāde matya tan uliha
 • d. nahan ujarira yekān pendak ruupa muniwara

6

 • a. waluy at6mahan indrānambah sang nr6patanaya
 • b. lungayanira sinambut de sang māsih atanaya
 • c. anaku bapa pahenak tinghaltāku surapati
 • d. niyata sira bhatāra hyang rudrāsiha ri kita

7

 • a. nghulun umutus ikāng stria prāptamaficana ri kite
 • b. kawaśa mariku ng ambek dente byakta krĕtawarā
 • c. hans k awfidi matangya nda k twas teug rasa kawikun
 • d. taya tih6r awirāgy4a tan polih ngwang apunagi

8

 • a. kite mare laks mangg6h Bening mānadhana t6p6t
 • b. tulusakina tike ng prih meh sang hyang hayu Oatinga
 • c. miniha ta kamt mangko ling hyang śakra tan asuwe
 • d. ri huwusira sinambah antarlīna namu-namu

9

 • a. ri wurinira matambĕh prih sang pārtha dāhagigian
 • b. kadi gatinikang uswan yen wahwākukus apenas
 • c. manginak-inaka ta ng wang byaktā tang awijil apuy
 • d. wahu lumaca-lacā ng don mangkin ng wang tan upir-upir