Menyang kontèn

Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 30

Saka Wikisumber


Pupuh 30 – Kṛti

1.

 • a. wara Menakā sira kinon surapati marĕkê Dhanañjaya
 • b. sira katwang ing surawadhū pinituhu tĕkap ing sakahyangan
 • c. tuwi tan waneb tuha-tuhânggĕhira makakulârya Phalguna
 • d. sira tângucap kadi lumālana siwuhĕn i sang Dhanañjaya

2.

 • a. laki hantusākĕna ta gañjaran ing amĕnang ing raṇānggana
 • b. pratuhun pamañcana niki n kapitu bapa tĕkap nṛpâtmaja
 • c. hayu cakrawartining arūm pinakaguru manis kinatwangan
 • d. ring ulah wagĕd paḍa huwus mayaśa paḍa tĕlas makabwatan

3.

 • a. nya ta Suprabhfinita-nitan lihati makalawan Tilottamā
 • b. tĕkap ing maminta parihêring awahiri ḍatĕng tatan humung
 • c. amĕnang hiḍĕpnikang alah makin araras arumpukan gaḍung
 • d. papagĕn liringnya laki mĕnggĕp anguwahi gĕlungnya tan lukar

4.

 • a. nya waneh dṛdhâmaca wilāpa hana wahu huwus madarpana
 • b. gumĕlung-gĕlung kaka-kakanya sinuru-suruyanya ring tangan
 • c. hana manggupit ruditagīta manam-anama hastakośala
 • d. kadi hintĕn esi dinĕlö t-ingĕt-ingĕtakĕn ing pasanggaman

5.

 • a. wĕkas ing wĕkas tiki kabeh ndatak amihĕri taku ring waneh
 • b. laku ta t-ruhun tumama ring tilam aku mutusêka ng aywana
 • c. iti mangkanôjarira sang winuwusan atiki n salah sahur
 • d. angucap waneh kadi nirāgraha tuhun umasuk marêng jinĕm

6.

 • a. wara Suprabhā sira kinon mamungarana rikang samangkana
 • b. phalaning huwus mapihutang priya parĕng umasuk marêng jinĕm
 • c. alawas patūtnira lawan padulurira ri kāla ring hĕnū
 • d. rasa tan papanggila kinol rĕngu-rĕngunira tan tĕkê hati

7.

 • a. arĕnah sang Arjuna marĕk-marĕk angusapi gātra pet siwi
 • b. anĕpak tangan sang anulak wahu-wahu kinayuh tĕngahnira
 • c. asaput-saput susu parĕng rwa karika tinahānikang ulah
 • d. alĕmĕh katona tumukup kĕtĕ-kĕtĕgira mār sumamburat

8.

 • a. mawuwus ta sang nṛpatiputra mijil upas ikang karāsikan
 • b. ibu tâsyasih mapa manista n alarisa halista yan lihat
 • c. awanĕh rĕngunta yat amöm waja huwus atasak mirahnikā
 • d. larani nghulun hinĕnĕngan kadi mangucap-ucap lawan rakĕt

9.

 • a. mapa dening ahyas ibu ngūni karaṇaning anĕmwakĕn hayu
 • b. mangunĕng galuh karika nitya karamas ing anöbakĕn gĕlung
 • c. apupur mĕnur mawida kĕmbang asana karikā dyah i nghulun
 • d. athawâsusur tĕbu kita dyah ari tuhagaṇâpĕpĕh madhu

10.

 • a. sira sang minangkana kahĕnti hatinira tuhun mapet siwi
 • b. angĕlih-ngĕlih makasahur pangĕsahira lawan rĕngihnira
 • c. katĕmu pwa muṣṭini tapihnira lukar irikân tiniṇḍihan
 • d. mata mesi manmatha tininghalakĕn i mata tan lumis mata

11.

 • a. ri huwusnirân kawawa mukṣa hatinira manguṇḍĕng ing dagan
 • b. anangis tumungkul umusap haringĕtira matūt grĕt ing tĕngah
 • c. asaput hulĕs juga sirâgila tĕkap i mĕlĕs nikang tapih
 • d. mwang ikang pupū kadi kukū gaḍing amaya-maya tĕkĕ wĕtis

12.

 • a. nṛpaputra matyakĕn awaknira ring ulah arūm priyambada
 • b. tĕka ping rwa pintiga sirênubhayan añar atūt ulahnira
 • c. wuluh angharas tĕbu papanggihira paḍa rināmyaning manis
 • d. angĕnoh wawang matĕmu ros matĕmu wuku silih dĕlö mata

13.

 • a. ndah aneka lālana pararyananira sumukhāna ng indriya
 • b. hana yan wijil sumĕlang ahyas ajajar atitih-titih pupū
 • c. angatag narendraputra mañjinga ñamu-ñamu ring rasâdhika
 • d. gĕtih ing kukap kadi tĕgĕl mamutani kadi hampas ing madhu

14.

 • a. kramakāla meh tĕka ta nālikanira matutur ta Suprabhā
 • b. tumurun marêng bañu tĕhĕr mulih amirah ikang matâpĕde
 • c. akĕdö-kĕdö laku nirâmiru-miru tĕpining tapih lukar
 • d. tumiling-tiling mulat i sor masĕmu rĕngu paran kunang katon