Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 28

Saka Wikisumber


Pupuh 28 - Rucirā

1.

 • a. huwus pĕjah sang asuranātha ring raṇa
 • b. linūd ing agniśara sabhṛtya wāhana
 • c. kadi pwa Kālayawana dhūli sakṣaṇa
 • d. śināpa de nira Mucukuṇḍatāpasa

2.

 • a. rĕrĕb kuwung-kuwung awilĕt ring ambara
 • b. anīlanīlajalada manghĕmū hudan
 • c. rawiprabhā kalanganirânisih katon
 • c. wiśeṣacihna sang adhikāra yan pĕjah

3.

 • a. ikang surâpsara mati len hanâsakit
 • b. sinanggrahêng amṛta tĕkap surâdhipa
 • c. yathārtha nā sang amṛta tan tulus pĕjah
 • d. muwah sulakṣaṇa saha bhṛtya wāhana

4.

 • a. mulih ta sang surapati tan wĕnang kinas
 • b. ikang sukhâsama-sama söngnya ring mukha
 • c. mulih mangarwani ratha sang Dhanañjaya
 • d. jĕnĕk mucap krama ni tĕkapnirâlaga

5.

 • a. marĕk tikang surabalasanggha ring ratha
 • b. mawĕtwa-wĕtwan ulah ujar kasewakan
 • c. paḍômucap kramani lĕkasnikang laga
 • d. balik tikā sang aguṇakāya tan jĕwah

6.

 • a. byatīta sang muliha sĕḍĕng hanêng hawan
 • b. aneka tang jayaphala rājabhūṣaṇa
 • c. wiśeṣawāhana hana ratnakanyakā
 • d. sapanghaḍâpan ulih ing angdhwajāhṛta

7.

 • a. kunĕng pwa sang mabuhaya yêki warṇanĕn
 • b. ikang sĕnĕng kadi hiliran paḍânghaḍā
 • c. anekawṛtta paḍa rinĕngwa-rĕngwakĕn
 • d. swabhāwa nāgata pinarabyakĕn hañang

8.

 • a. hanângarang matĕlasanângalang hulĕs
 • b. mangö hanan lĕsu pangisinya tan padon
 • c. wuwusnya sanggraha katĕkan panasbharan
 • d. lĕhĕng ta kanya pabuhayangku ring natar

9.

 • a. hanêki parcaya riy asihnikang sĕnĕng
 • b. tumohi göngni kahulananya ring priya
 • c. wungan-bawahni wuwusikā mĕngĕn-mĕngĕn
 • d. wĕnang karī bañu hañang anglĕbur tasik

10.

 • a. hanêki göng lara lĕwih ing putĕk hati
 • b. pilih titir pinaśapathâkĕn ing tilam
 • c. rare turung wruh i purih ing karāsikan
 • d. wĕnang lĕñok ng wwang i sĕḍĕng ing pasanggaman

11.

 • a. hanâkire wulat amanis panungsunga
 • b. ikang wuyung saputana raśmi ning guyu
 • c. harĕp tuminghalana jalunya pet siwi
 • d. malah priyambada ika lingnya mangkana

12.

 • a. dudū tikang mahayu wĕḍaknya gopita
 • b. mungup katon ri hati luput sakêng tapih
 • c. lĕkas mahâpi lara sinanggrahêng ulĕs
 • d. pinet ikāng ubhayahitân kapanggiha

13.

 • a. tangeh kawarṇan i laraning surângganā
 • b. wiyoga ning wahu pinarabyakĕn hañang
 • c. ḍatĕng ta sang surapati kapwa ghūrṇita
 • d. tĕkapnikang tabĕ-tabĕhan tĕkêng langit