Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 18

Saka Wikisumber

Pupuh 18 - Mṛdukomala

1.

 • a. ḍuh nohanku kakanta cuṇḍuk i kita-n dunung kadi dine
 • b. mangkêka pwa halĕpnika-ng i Maṇimāntakâparimita
 • c. ngūni ngwang mara yan wruhâlĕwiha sangka ring surapada
 • d. mangkin śīrṇa tĕka-ng surālaya huwus hilang malaradan

2.

 • a. sambandhanya huwus katon sang asurādhipa-n lumuruga
 • b. byakta bhraṣṭanikang surālaya wiśīrṇa hĕntya kahala
 • c. yêki-n karaṇaning ḍatang humulu pādapangkaja haji
 • d. anglonloni kasewakan nghulun abhakti tan kahañanga

3.

 • a. wīnang dyah pira harṣa sang prabhu rumĕngwa denta mawuwus
 • b. lwir śrīning madhumāsakāla tĕka ring hapit kari kita
 • c. kingkingning taru-wṛkṣa tulyani lulut sang onang i kita
 • d. indung mājara sanghulun dṛḍha tumona garjita haji

4.

 • a. rwêkang majara kāri tunggal angucap lawan sang asuma
 • b. praptê kang mawarah satorasih i sang Niwātakawaca
 • c. sojar sang prabhu Suprabhā wahu ḍatang sumambah i hari
 • d. mangke prāpta sakêng surālaya hanêng taman kasiharĕp

5.

 • a. hetunya-n tĕka kūngnya ngūni hulunê pananmata haji
 • b. sang hyang Śakra jugâtĕngĕt mahal awaknya têki wĕkasan
 • c. āpan byakta wiśīrṇaning surapada-n tĕkap sangahulun
 • d. prajñângloni kasewakan duga-dugâlĕmĕh kahañanga

6.

 • a. nāhan lingnya kinon marĕk-marĕka de Niwātakawaca
 • b. harṣânggañjar i raśmining guyu sirâmanis wulatira
 • c. sang konĕngnira ngūni rakwa tĕka tan pasangkan inucap
 • d. tan pojar sakarĕng pijĕr mĕnĕb-ĕnĕb raras hatinira


7.

 • a. mojar bhāgya juga-n ḍatĕng maṇikikang Surendrabhawana
 • b. lakṣmīning suraloka kagraha tĕkapku sampun angalih
 • c. nāhan lingnya madān umangkata marêng taman mamapaga
 • d. lunghânggopita denira-n laku tanora kapriya tumūt

8.

 • a. sampun prāpta sirêng tamān alas-alasnya tulya rahina
 • b. dening lek gumawang linūdan i kĕñarnikang maṇimaya
 • c. ring rangkang sphaṭika-n dunung mulati gātra sang wahu ḍatĕng
 • d. mambĕt bhāwanira-n panĕmbah angĕlih pinangkwakĕnira

9.

 • a. munggah munggw irikang gṛha sphaṭika sang Niwātakawaca
 • b. sang konĕng kinisapwakĕn titir umingsĕr epu mangĕsah
 • c. lungā tang paricārikā syapa kasangśayan tĕkapira
 • d. mojar sang Maṇimāntakādhipa tĕhĕr makon lumihata

10.

 • a. ndyah mangke pwa baliknikang hṛdaya mārparanti rumaras
 • b. rwang we ta pwa kakanta māsku kumĕtĕr halisku ri tĕngen
 • c. akweh dūtanikang sukhâpuhara harṣa tan pajamuga
 • d. ipyankw ību kagunturan madhu balik pwa tan kita tĕka

11.

 • a. lāwan têbu hiḍĕp-hiḍĕpku ri pananmatanta tan i rāt
 • b. lwir sambegani lunggah ing gaḍung angolakĕn kayu ragas
 • c. truhning megha kunang kitânuruni catakâmĕlas-arĕp
 • d. sang hyang lek tumuran kamāsihĕn anon cucur kari kita

12.

 • a. nāhan lingnira sang Niwātakawacâcawuh mangarĕki
 • b. meh-meh rājasa met pasambulihan ing tapih juga sira
 • c. sang sinwamning aśoka kanglihan atâkiput kasiharĕp
 • d. mojar ndān atĕhĕr mangañjali lĕkasnirângasih-asih