Kaca:Sumunar.pdf/77

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

lomba-lomba liyane, sakolah kang, akeh muride ora bakal kewuhan anggone milih bocah sing mutune luwih becik, ujare Baskara ora gelem kalah.

“Kuwi mau rak mung ing teorine bae sebab ngajari bocah supaya duwe prestasi sing becik kanthi cacah kang akeh iku ora gampang,” sumaure

“Saiki ngene bae, ayo gawe angket banjur padha dikon milih setuju apa ora setuju menawa sekolah bakal diwayuh karo sekolah dhuwur, Lha sing swarane akeh, iku sing dianggep beciki” semaure Baskara karo sajak nantang.

” Aku marani umyege bocah-bocah sing padha udur bab sekolah sing

arepdiwayuh,

Bab iku bisa dakngerteni nalika tanpa sengaja aku f sang ng dhawa Nada an a Kg ka KB Ping WG,

4 4 uga akeh,” Mas Yana sumaur sajak kaya ngerti. Lha wong dhasare dheweke iku wail kepala 'Apa sampeyan ora mengpalih si lan susahe kehrarpa kang bakal d. sing jero kaya ngapa rekasane pikirane

Pr i pedha bisa nampa, iku

dakkira mung ing tata lair, nanging atine ses K sumaure Mas Bakir kethus, Sejatine padha nolak,” mangkono

Nanging, Mas Bakir ora langsung gampang katerangan mat. Karo lunga saka panggonane, dheweke ngomosa, “Ya, Wa aga sing.

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 68