Kaca:Sumunar.pdf/45

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

<. jiwaku sambat-sambat. Nganti ora rinasa aku banjur ura- tra lirih, tembange pangkur, wewarahe Ibu Cilikku.

Wonten candraning wanodya, kang susila angusap-rapa ing krami, lambehanipun,

kenya mau, Adhaih ... awak, awak! Apa aku bisa kelakon mengku kenya Klambi abang iku? Mangka kenal bee durung, Mangkono uga ora ngerti Cmahe pisan, Ah, têka nglengkara temen pikirku iki, anggandrungi wong sing, durung diweruhi ing sakabehanet pa “ah

SUMUNAR #ntofgi Crisa Cekak, 36