Kaca:Panjurung.pdf/6

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

kang wis nyengkuyung kegiyatan bengkel sastra Jawa iki. Sepisan maneh, kita ngaturake gunging panuwun, awit kanthi lega lila, panjenengan wis kersa nyumbangake pemikirane marang ayuning basa lan sastra Jawa. Dene kang pungkasan, kita kang kajibah mandhegani ora bisa matur apa- apa kajaba nyuwun pangapura. Muga-muga buku antologi crita cekak iki bisa migunani; lan muga-muga kita bisa ketemu maneh ing kegiyatan bengkel sastra Jawa candhake (1999). Nuwun.

Koordinator,

Sri Haryatmo

iv