Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/71

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi

c. Ditambanana bola-bali kok ya ora marimari, watukmu iku (= sanajan  ditambani)
d. Kowe maneh dingretenana bab iki, aku sing gulang-guling saben dina bae  ora. (= mokal dingreteni).
e. Bapak mengko maringana dhuwit bisa daktukokake sepedha dina iki uga (=  mbok ya maringi)

3. a. Ditukokna sepedha Darma mesthi ora saba omah (= upama  ditukokake)
   b. Dina iki ulihna jam 09.00 mana, aku arep dolan menyang enggone  kancaku (= muga-muga diulihake)
   c. Diterangna bola-bali ya ora mudheng-mudheng, wong pancen pikirane  kethul banget (= senajan diterangake)
   d. Aku maneh ditukokna sepedha, kowe sing sedulur dhewe bae ora (=  mokal ditukokake)
   e. Raket iki wenehna aku dakenggone latihan badminton. (= mbok iya diwenehake)

VI. KASUSASTRAN

--

69