Kaca:Katrésnané bapak 1994.pdf/21

Saka Wikisumber
Kaca iki wis dikorèksi

Rapporté Bapak


“O ya nding, kok lali aku. Lah endi rapporté Lik?”

Paidjo terus njikuk rapporté sangka tasé, têrus diulungké maké.

Maké ndelok karo mèsem terus ngomong: “Waduh, over kowé Lik. Aku bungah mbanget. Mengko nèk Paké mulih mesti mèlu bungah mbarang. Suk minggu ngarep, nèk Paké pajihan, tak tukoké katok, klambi karo sepatu anyar ya? Aku bungah kowé temen lih sekolah, ora kaya bapakmu mbiyèn.”

Paidjo terus takon: “Lah Paké mbiyèn kepriyé ta Mak?”

Maké terus ndongèng: “Bapakmu kuwi mbiyèn sembrana mbanget. Wayahé éntuk rapport ngéné iki,