Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 1.pdf/86

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

II. TITI SWARA

  A. Konsonan  g, k (1.1.2.)
   Ukara: Ayo ca olehe dolanan dikatog-katog
       ake.
       Lelagon apa gobag sodor ?
    konsonan g manawa dadi panyigeg swarane an-
         teb (sampurna)
    konsonan k anteb (sampurna) manawa:
        - dadi panyigeg disusul s, t
        - dadi panyigrg didhisiki pepet
         (ndelenga Piwulang 5/II)
    Coba tetembungan iki ucapna kang cetha !
   asu ajag         ajak-ajak lunga
   pagaweane rancag     goleka rancak
   mungsuhe babag      awake babak
   akil balig        blabag dibalik
   dicocog dom       segane dicocok asu
   untune sisigan      sisik iwak
   atine teteg       pringe kanggo tetek
   cagake jejeg       sirahe dijejeki
   kendhaline dipepeg    dagangane pepek
   mbayar pajeg       menyang pajeksan
   masah blabag       keblablak ing banyu
   dolan wis tutug     tutuke lapana
   banyune mambeg      watak mambek
   B. Konsonan b, p (1.1.2.)
    konsonan b diucapake anteb
         p diucapake empeng
    Tetembungan iki ucapna lan gatekna !
   mesin uwab       sepedhah balap
   kitab injil       bocah kalap
   oleh sawab       lawuh kecap
   lalab timun       iwak kakap
84