Kaca:Babad Solo.pdf/63

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

61

Makaten ugi dalemipun para abdidalem Bupati. Uperri as- nanipun punika Paden Tumenggung Jayadiningratan, papan, inpriku lajeng karan kampung Jayadiningratan.

Hanawi ingkang dedalem punika Bupati Anèm asma Redèn Tumenggung Kartadipura, kampungipun lajeng karan Kartedi- puran. Mekaten salajengipun.

Déné dalenipun Pepatihdalen, namung cekap kasebat Kape- tihen kénawon. Asmanipun Pepatih-dalen boten katut kase- bataken.

Hanawi abdidalem Bupati-nayaka Sèvu, ingkang kasebat narung kalungguhanipun kemawon, kampungipun lajeng nara Kampung Sewu. Bupatinipun nama Kyani Tumenggung Cakrajaya..

Makaten ugi abdidalen Nayaka-jawi kiva Penunping (Bupc- ti Tanping), papanipin lajeng karan kapung Panunping,. Dé- né bupatinipun nana Kyahi Tumenggung Wiraguna.. Déné nanawi abdidalem Nayaka Bumi, kelurahanipun 1-jeng karan Kalurahan Bumi.

Bupatinipun nama Kyahi Tumenggung Mongkuyuda, karpung- ipun nama kampung Manglauyudan.

Abdidalem Gandhèk wonten kelih golongan; kine kliyen Xtengen: konpungipun karen Gandhékan Kiwa kaliyan Gondhékan Tengen. Ingkang sisih kiwa kaleres wonten cakilèning Kara- ton, ingkang sisih tengen wonten saeler wétaning Keraton radi tebih.

Abdidalem prajurit - wiwit pengkat Mayor sapangradhap - anggadhahi golongan piyambak-piyambak.

Abdidalen prajurit golongen Wiratantana nanggènipun kc- leres sawétaning Karaton; panggénipun karen kampung Tenta- men. Sakidulipun sekedhik punika wonten kampung Carangan, panggénanipun abdidalen prajurit golongan Carangan. Golongan prajurit Jayengastra ngempal dados satunggal kaliyan golongan Wanèngastra wonten ing kampung Jayengen, papanipun kaleres sakilèning Karaton.

Prajurit Keparak wonten kalih golongan: kia lan tengen. Abdidalen Sarageni ingkang sasisih nanggèn wonten sekile ning Karaton, ingkang sasisih nanggèn wonten sak elèr vé- taning Karaton. Kampungipun lajeng karan kanpung Saragenèn Kiwa kaliyan Saragenen Tengen.

Ingkang kagolong abdidalen prajurit javi/njaha mika prajurit Jagasura kaliyan Jagapraja. Sami nanggèn sakidul-