Kaca:Babad Solo.pdf/47

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

45

nginggil sadèrèngipun anjeng ingarsa-dalen. Padintenan- ipun kanggé sowan adhepan, ingkang sani ngadhep ingarsa dalen.

Pungkasanipun Nguntarasan. Kori Srinengenti Lèr; dhc- puripun Joglc Serar Tinendhu.

Sawétanipun Kori Srimangenti Lèr wau wonten Prnggung- ipun ngung inggil sungsun sekawan, dhapur nisthe wolu; pucukipun pyon mawi pepe then naga dipun tunpeki tiyang, nawung kajeng kados "sengkalen nilir", kénging dipun u- ngelaken: Naga Muluk Tinitihen Jonna", inggih punika tahun 1708. Tegesipun nawung pikajeng bilih penggung au -iyasan-dalen Ingkang Sinurun Kangjeng Susuhunen ingkang kiping III.

Loteng inglong angka tiga, ingkang iring lèr, vi jan. Wondéné panggung wou winasten Panggung Sanggabuwanc.. Déné nama wau ugi wonten ingkang aastani bilih punika ugi eteges "sengkalan milir", kacethakoken jangkepipun ungel- uigelinipun: "Penggung Luhur Sinengga Buwana".

  • PANGGUNG punika PA agung punika PA, paliya, inggih PA

gedhé puniki dados angkn 8 wonten ing seratan basa Jawi.

  • LUEUR semi kaliyan tanpa wates, anggadhchi watak 0

(nol) utawi das.

  • SINAIGGA watak 7.
  • BUWANA watak 1.

l'iturut punika ugi lajeng cocog malih bilih namung pi- kajeng taun 1708 kados kasebat inginggil.

Kori ingkang kanggé nelebet dhumateng Kaputrèn kapre- nah sakidulipun Sasana Parasdya, nena Hiwara Kenya. Dé- né saclèripun kori punika Gedhong Drawisana (Gedhong Minunen).

Kantor utavi Gedhong ingkang kalebet èreping Kadipa- tèn - saelèripun Kantor Balé Kretarta - griya panjang. sawétening wates palataren inginggil, turut wates capu- rening Kadipatèn; ingkang iring lèr mangétan lajeng nc- kuk mengidul, wonten griyenipun panjang lajuran, punika kadamel kentor utawi gedhong. Wiwit saking kilen : Kantor Panti Wardaya (Kantor Komptabiliteit/Perbendaha- ran), savótaniram lejong Kontor Reksa Wahana, lajeng Amongraras, lajeng Marta Reksa Cengkrama.