Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 20

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh 20 – Jaloddhatagati

1.
a. sĕḍĕng mawurahan tikang sanagara
b. hanâwarah i sang Niwātakawaca
c. ndatan kahuningan tangisnika kabeh
d. pijĕr kahĕnĕngan tikĕl halisira

2.
a. apan kahilangan maṇik hiḍĕpira
b. anargha makahĕmbanan tanganira
c. pinetnira huwus mĕsat namu-namu
d. udhāni ta sira n kĕnêng kira-kira

3.
a. pamañcana bhaṭāra Śakra niyata
b. huwus manarawang katon tĕkapira
c. kunĕng wĕtuni denirâwara-warah
d. kasangśayanira ndatan karakĕtan

4.
a. wawang madĕg ikang kamānawibhawan
b. saparwata Sumeru munggu ri hati
c. ḍatĕng sahananing mahāsurabala
d. parĕng tumama ring kulĕm tan inatag

5.
a. huwus hibĕk ikang pĕkĕn pasĕk agöng
b. tĕkêng alun-alun kabeh paḍa sĕsĕk
c. inastwakĕn ujar Mahāsurapati
d. dumona Suranātha mangkata mĕne

6.
a. wanguṇ ḍahina Daityanātha mijila
b. ikang bala sĕnaddha sampun arĕpat
c. paḍâruh-aruhan humung wija-wijah
d. mṛdangga kala śangkha ghūrṇitatara

7.
a. hana n kadi gĕlap salakṣa niyuta
b. ikang parĕng asinghanāda gumuruh
c. kumĕl rasanikang samastabhuwana
d. tĕkapni bala sang Niwātakawaca