Kaca:Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/239

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Ana masalah nalika ngorèksi kaca iki

T 6ESLACHTSB00M VAN HET VORSTENHUIS VAN MAJAPAHrr VAN HET BEfl io i* iin: ACHTEIIEE.Vv

"l,(;|;

Voor A, Tuiice/lll

1

B, C,

D

t

«wn

3

Hm;

iiin.

v«» DE DAARAAN VOORAFGAANDE VORSTEN VAN TDMAPÉL. JAVA KATOM.. 15. IS. 10. 21, 2S EX :»s. 8 12. 14.

p» VS;

j

3_

t

,

vorsten tabel toor de latere

tabel H,

m. Angrok

2

bbal, Brahiim

ii

mi

l.ii'.'.-l

i

1.

I'.

i,

,

Km

bij

Uajnsa = AiiiBrwnbliumi

Arok

nf

P.tidnk.

14

(tl.

Kon Dêdès:

bij

In o

Pi

..

i

iii

reg.

bl

M.viMs*

Woso atülEmq

t (mei

iwmeW),

'

.

1170 i...

LI.

k„l..l

te

,

M

i '

1171

li.

l.l

..

I

PlnJi SlPRtwo

(bl,

M).

(bl,

begr. te

AosiiiuATA

ig f«g.

wwn

Kageneognn

In-r.

(bl.

1.1

Dkwi Brjrau

il).

reg.

Ie

W).

begr.

13

(bl.

(il.)

re

16 reg, 18),

lil

Keo Umnng:

Tohjaya

ralu

eon (hl.

i

U«).

reg.

PinJi

1171

vermeld).

i'i"'

ii'

16

hij

t (nl« irrmri./|,

«r

(niei

(bl.

13 reg.

(hl.

16 reg. 86),

(bl.

Kou Deden:

bij

remieU),

[niti

-;-

iwmjfjj

Ken pedos:

bij

' '"-'",/,/,.

t

l

Ken pM(,

bij

34)— t U69

rog.

begr. lo

1,1

aangenomen

Ken Umang

DEdfta (hl. 12 reg. 3B) en

1144

Anusapatl

Wujn.it,

llnrii,

||

gehuwd mei Ken

3.

bhal

incarnatie van

Hbatara

bij

PaBji Sudhatb

13 reg. 9),

(bl.

rumapïl,

Hl reg 15)

Kon Unuing: 13

(hl.

bij

rog.

10.

I

t Inirl irrmr/i/i,

—f

1

begr. te Kaluug lumbnug

172 (1)1.

(bl.

begr,

18 reg. 4),

Twas WteooLA j (wiH

[wel twme/d).

te

Ken Unuing:

Ker

bij

11

(bL 13 reg. lui,

IIbwi Sjuibi

ld),

,.iiii:7,i),

niti

i

id.i

begr. te (flül irm

begr. Ie (mei rermeU).

18 reg. 3).

!

I

Raimeawiiui

12

= IVLmrjiYArdiiana ui'.. II TL'

..'!..

reg.

16),

18 reg

flil.

13.

SIabisa

Campara

&Dgttbbn>0

i

Kutii

1194

i

i-

l.l.

,._

IC

16 reg. 18),

= Blmlfini

Knmiingba

18 reg. T .),

(bl.

.,

.l..i.

irrmdd, va 1184),

'

II

begr. '«Kr.

(bl,

'.

ap.

I

.1.1

n,

(bl,

= Wntli

Kumiosr

te

kuflcir (?) (bl,

18 reg 12).

12),

I

Kei-tnnngnra

[bl.

I-

= l.ïwabud.llm

(bl

l-

14.

pralihi, 10*1

1

1,1,1

bl

Raden Wyaya

16. [I

= Korlnnija^i

'.

1197

i

|

.

Tui!in|H!l=

14),

.

u ui lp,

,..

I

i"

!'..i

/

reg,

(bl.

runïo].ni.i]..iii

24

reg.

25

.1.1

prabh

31),

reg

ii

I

rooi

baai

<l.

<

hl.

|9reg

Barna Dasa

17.

...r l,l

_'i

reg.37,

begr.

(mei nrnuld]

Il'

(d.)(bl

I

i9«g

Autapuia

(„VI

T

18.

,

(bl.

= Jayanngiirn

.

i

nriinet);

I

L217

i-

25

reg,

hiiiihiiji

25

(bl.

Bbreng KDlraripnn rog.

en IlhreDg Dab»

(Ifij

I

1

(i;

2),

ï),

24 reg

(lil

24 reg

(bl.

15),

35.J:

36),

19. (bl

L'.'i

rog.

= Prahbo

lp,

prabhu uin Majapnhit,

28,

1217 (iwl

vermeld).

25 reg

(bl.

3)- f

prabhu

1860 (M.S7

= ftnggnpnra

begr. Ie Kaïiopongnn

Bhreng Kahuripan

|

reg, l.l.

islri

i-on

Hayam Wuruk -BbaUra

prablio

,m. a;

v

r,

Wuec.irarw.tyang Wokmung protAu ..,., flajapaiil, gebuwd mei Pnilukü

'|-

'-'

begr. Ie

l'adnka 5ori

bij

Hum

26

l,i-i

barrl mei

1823

|

Hyifli

B0

(bl

...

.1.

.1

i

,.'..,

rrfei

U

i

(bl,

_;. ,i,i

.,,.

mg. iji

i-

,,

v

bij I

_ 21

bl

.

begr.lePnbi

i

.

|p U-.

i.i.

-1:111

30 reg 86 I

1328

cene

begi

i.

(bl.

(bl.

I

30

(bl.

27 reg.

1

1

1.

1250

(bl.

27

reg.

I

"'"/'

begr,

ie

l

m

!3.

'•'

{niet

nmi

Iln

'"i" ld

i

1

Mn

.„*,

mol n>

1838

begt. te

(bl.

nel

l

,i

(bl

rip ii

i

rcf

il

31

rnurfd)

30 lil.

reg,

m,.

80 rog

10).

I

Buni l,,l,,

i

i--'

i

i

-,

i"

Hl

Bhre

.-

hiriil.:iji

,|,|.

.'•>

91

reg.

j;i

1,1

bl

[»ki

31

I

[iel

rog

lil

BiiBRsa I'ajano

.

f 1311 begr.

J7

reg.

bnwt mot Raden Kudamerta

(fl),

I

(J.) (bl.

27

rog.

30 Èmbnl

(bl.

Ie

(bl.

1293?

,

- :1

(bl

reg. 31),

begr. te Adilangn=ailril'nrw:.ivi,

18)-ï(r«i ïSfffl)—+ 1293?

= Panlarajnmva

(hl.

29

e-:.:' d,l. l

W

reg. 31

1,

2Ureg.3l).

(bl

I

reg. 32).

TVmapél

24. Bhbeso

-Mi,

30

16),

i,

= Kertawardbano f 1308 (bl. 30 begr. tcJapan

reg. 22),

= Girimlrapura

(bl.

(d.)

11

I.

sliolmori (hl.

(bl.

reg.

reg.

'J7

L'7

25.

17),

Padvu hnwt

17),

t

Il,

= SanTajiiapnra(l)l

reg. 22).

reg.

30rcg.

iiii-'t

1311

begr. te

I),

Cobï

i-I.i

ilav.li»

(bl,

30

i".

(ld.

2fl

Wuruk

reg.

18),

reg.

(21) (bl. 29 reg. 18),

22),

termefd).

reg. 24),

bl

r ,„.

in,

peg.

Hyang wipB^a

18. II

,de aihko'

=

(55),

13),

L-nngi-Gorïcarinra (bL 31

lil.

{b)[3S)?(h BOreg

141,

31),

'388 "egr.

31

(bl.

(./.

reg.

"'>

31. L., ()i

Wikmmn

BruiESo LmfiM

.

(bl,

29 rog.

t W23

BbroUtfinl ,do»oboi)no"(Sff)ei Dbro Mataram

i

v.vj.

<

30

(bl.

reg. 20)

Bbre LaiSm

bij

~

i6

121

Hvaso

I

.

(bl.

30

rag.

II

1322

(bl.

Poraraawicofapnro

wboone" (25)

_,i L

WiiiA.iN,, büka

f 1321

- bbagnwnn

,1,1

(bl.

reg.

il

U) -f

reg.

begr. te

'-'i

37.

31

30

Kaihjhipui

biuvl met Bbre

23),

t 1323

reg. 37),

(bl.

29 reg. 23),

(d.) (bl,

111

Pandan ulai H tO)

bl.29 reg.

Kades SoIoh (hl. 29 =*himvong Knripii,

Tajnug=Pflramaaulüipuni [bb 30

reg. 31).

Dalia,-

Mnjapahit (bl.29 reg. 24),

|,

|

30

reg. 24),

reg. 37),

emneld),

(aiii

begf. Ie

i"i.'i

Krmeid).

begr. Ie (aie( lermeld).

begr. Ie Inirl isroicM).

reg. 28),

40. Ruien SmcttuT

Bnnc TtmApRi. Ilnmbl,

31),

ld)

(bl.

(bl.

29 reg. 22).

itiin»-ü

26),

{ilerfl

-i

21),

1351

(bl.

i}0.

29 re g. 21).

(bl.

29 rog.

30

„de dikke"

II (d.)

Wirabhnmi(*7)(bl.29rog

„wsi mcl

Wi'stplijk rijk),

1

l

„^-.

ii

Brom JriTAHü* 11 (d.)(bl.30rcg.ii) ln " ^ BbreWaDgk6rlI(j;)(bl.30rcg

'•

»<

Najapahil,

.'„„

gehuwd mei reg,

«

Qagak(flli=aji

racleii

prabhu

(bl.SOreg. Ui,

,,i.,

A

bnwt mei Baden Sumaua (O),

begr. te Lalangn Haïti l'n.i

i

Dun

14),

27 reg

(bl,

37 reg 19)

1311

I,

reg.

itajapaMl,

bnwt met Raden Cakradhara

Rodeo l.nrang

I

inkn

(d.) (bl. T,

-

10),

(Sfi),

(,',.ri

gobnwd mol Mire Uaenj (OMtoHjk rijki,

.i.

i.

.(d.)

20. BntiKMi

II

11?)?:

1

rmneld).

I

wmu,iiiu(

|

au,

.

= Hiynianiigam,

iViV!-.

I,

begr. Ie Paujfgih

2 '-

1

Daha

Bbrene.

bij

Bhreng K.abnri|inn

bij

,.,,„./.;,.

ie

begr.

Kala Qim-t

.

limn mol Kaden Wfjajrt ,;.;,, voiir bnnr naam, (ie hl. 24 reg.

,,

rmiwtó),

(«iel

|

.

38

llnjapalii

n

Dar» l'e|nk.

bij

QuBBfO Kaucxipik Im.u mei i; ,,[.,, v.

i

24 reg

|l.|.

golmwd mol Dam IVt.k 121C (bl. 24 rog. i-'-

I

bogr. U'

10

.f

is reg,

(bl.

begr

te

Dewi Subita

id.i (bl.

j-m/'),

= Prabbo

II

{niet

prabhu

.

nrmetd).

huwt f

na-i r

I3. il

islri

ibl.

BmiR TuïAPÉL

30

30

reg. 4),

=

.,.„

(bl.

(/<)

30

KPrtawijavn (bl. 30 reg. 5), gohuwdmotDUTcl^BiiillI(3^?;BhroLaiaiiilV(«)?iOnIlhroDabalIl(«),

r

tlafapahit, Hyang l'aramev»a

111

|hl.

1349

ï

(7)?(bl.30reg.0),

begr.

31 reg. 2M(,

II

(bl. 1

tl

I."

rej;.

kOri'|.

24/,

= Aniiinitabb:!

Pan.Uii Ullu

gehuwd

uiut

1323

31

(bl.

Hl reg.

l

reg. 26), (bl.

-"-1

"S- 26 )«

Bbre Kahuripan UI rei.-.

begr. te Jiufgan (bl.

29

= Bhre |-

II,

{bl.

(.'").

Ü.

= Wi-nupura

(bl.

U

reg.

1).

2"»).

begr. Ie (mr/ irrmetd).

4L Baan Wêsokêr

II(bl.30teg. IJ).

bij

42. Bh«e 1'hil-has

gehuwd mei Bhre II lUhnu lï{3> t 1351 (bl. 31 reg. 25), begr. Ie Snmêngka (bl. :tl reg. 25)

II

30

,1,1.

reg.

^-ibawJ met Bbre Thnjungpara t 1373 (hl. ;u reg i,. )*gr. ie Sabyanlare

(bl.

32

.

13). / ()

eene rabianom

43. Bitse Jaoaiuoa

oi t

t 1378

reg,

4).

begr.

1

30

(d.) (bl.

rog.' 13):

30

reg.

13),

Bbre Paramco»vnraII(J?)(bI.30reg.

(bl.

32

te (,,„(

tf I

r

50. Blim: K mui -:

1373

begr. te

.ld.

.

i2

,,[

.,|,1

reg.

.;,>

fu.j.

I7..5

5),

Snmêngka (bl

Uhre Siviapura f

il

reg. 25)

oen rabi kifalriya (

d.i

ibl.

i

bl

30

Buke Ta.Bjusopdha (d.)(bl.30reg. 14), Luwt mei BhK' Pngnhmi IUVïl(bl 30rog.l4j, f

vtmeld). r

bij

(nief

(n;'el

llmii:

pjjjura

II

(d.)

(bl.

32

reg.

reg.

reg,

18),

17),

rog.

32

48.

15).

rag. U).

16),

Bmn Kéluo

De gegeven

ibl.

80

rog.

47. Biibe Koihpan IV

10),

gobnwd mot Bbre Keuibongjciiari/V Ui), [bl. 30 reg | 1369

|1>I

(bl.

31 reg

=

96).

gehuwd

-j-

jaaroüfers zijn in ^kateLUng;

om

er jaren A.

D 7an

te

maken vermeerdere men

ze

met

78 (ten rechte

78'/,).

(hl

Bjang Pararuccnarn uiel

Dewi

cu bbre Jagaraga

31 reg. 86),

Apaapa

.

1368

begr

iwmoW),

-

30

Ö),

begr. te Sabyanlara (bl.

n

  • "l ;:,„rl,h,

f*gr. te {niet

(hl

büwtDjetDbreI»BgnliooU(«)(bl.30reg.

t 1373

vermeld),

begr. te

,

begr. Ie

30

40.

'

(bl.

(bl.

u

= HalnnpBDgkaja(bl.3

Suliila,

|iralibii

iBlri

II

•>> i

Biihe hüffl

I

Luta

IV ld

mol Bbre Tn

i

(hl

pel

nwMJ,

begr. te (mei vermeld). 1

[43),

31 reg. 35),

.Singbajava

I.

.5),

(hl.

31

reg.

36),

30 Hl

'

7i-

reg. '

M 30reg

7i.

llitni:

D.1IU

UI

d.1

(bl.

bu«i mei Bhtt Tnoiapt f 1338 (bl. 31 reg Sll begr. te (nwl vtrmttd}.

SOreg

ï),

a)[^)(bL30reg.8),