Kaca:Punapa Panjenengan Dipunslametaken.pdf/3

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

Ruh Panjenengan Saged Diwasa Sarana Kapitadosan Marang Gusti Yesus.

“Wong sing kaanggep bener utawa karukunaké karo Gusti Allah kuwi bakal urip merga saka enggoné precaya.” (Galatia 3:11).

1. Panjenengan kedah maos Kitab Suci saben dinten (Para Rasul 17:11)

2. Ngunjuk'aken pandonga saben dinten. (Filipi 4:6)

3. Tresnaa marang Allahmu klawan gumolonging atimu, gumolonging nyawamu lan gumolong ing budimu (Matius 22:37).

4, Panjenengan kedah asring tindak ngibadah dateng gereja ingkang nguruki Pangandikanipun Gusti Allah miturut Kitab Suci ugi katresnan (Yohanes 4:24).

5. Panjenengan kedah pados rencang ingkang saged mbiyantu panjenengan supados dados tiyang ingkang diwasa ing rohani ugi keyakinan (Para Rasul 2:42).

6. Panjenengan kedah nglampahi gesang ingkang dipunkiyataken keyakinan ugi syukur dumateng Gusti Allah (Kolose 2:7).

7. Panjenengan kedah gesang dados seksinipun Gusti Yesus, dados putranipun Gusti Allah ingkang sampun dipunslametaken ugi kebak kaliyan Yang Roh Suci

(Para Rasul 1:8).

11