Kaca:Punapa Panjenengan Dipunslametaken.pdf/2

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

Sakpunika Panjenengan Sampun Nampi Gusti Yesus Ugi Dados Putranipun Gusti Allah

Rikala panjenengan nampi Gusti Yesus minangka Juru Kawilujengan, panjenengan dados putra-putranipun kaswargan. (Filipi 3:20).

Gusti Allah wis janji ora bakal négakaké lan ora pisan-pisan bakal nilar panjenengan (Ibrani 13:5).

Panjenengan Kedah Gesang Ingkang Damel Remenipun Gusti Allah

Saksampunipun Pangluwaran ugi Kawilujengan, Gusti Allah Nggadahi Kekajengan Supados Panjenengan Saged Nglampahi Gesang Ingkang Suci Minangka Putranipun.

Panjenengan kedah wilujeng supados saged dados tiyang Kristen, nanging supados saged dados tiyang Kristen ingkang sae ugi diwasa, panjenengan kedah dados tiyang ingkang diwasa sarana nglampahi Pangandikanipun Gusti Allah.