Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/69

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

- mangan → memanganan (a)

   Memanganan ana ngomah iku kudu nelingi sedulur-se-
   dulure, aja mung waton doyan bae ! (b)
3. Dadine rimbag dwiwasana (a) lan panganggone ing ukara
  (b).
  - dengek → dengengek (a)
   Adhiku kang lagi mapan turu, bareng ngreti swarane ibu
   banjur ndengengek (b)
  - Cekik → cekikik (a)
   Bocah-bocah iki kok pating cekikik kuwi ana apa ta ?' (b)
  - cengis → cengingis (a)
   Kanca-kanca sing padha guyon, bareng didukani ibu gu-
   ru padha pating cengingis (b).
  - Cekak → cekakak (a)
   Krungu lelucone dhagelan, penonton padha ngguyu pa-
   ting cekakak' (b)
  - bedhug → bedhudhug (a)
   Wetengmu mbedhudhug iku ana apane, Bud !
4. Tegese rimbag dwilingga kang kacithak kandel ing ukara :
  - njowal-njawil  = bola-bali njawil
  - gedhe-gedhe   = akeh gedhe
  - kanca-kancaku  = kabeh kancaku
  - nyapu-nyapu   = kaya ta nyapu
  - mrena-mrene   = tansah mrene
  - sauni-unimu   = sapira/kepriye unimu
IV. NULIS
  Panulisane nganggo aksara Jawa :
      ꧋ꦥꦭꦁꦩꦺꦫꦃꦧꦤ꧀ꦝꦺꦴꦤꦺꦱꦶꦪꦃ꧉
꧋ꦭꦿꦱꦱꦠ꧀ꦲꦶꦱꦧꦼꦤ꧀ꦠꦸꦛꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦲꦤꦲꦺꦴꦂ
ꦒꦤꦶꦱꦱꦶꦲꦸꦠꦮꦏꦤ꧀ꦠꦺꦴꦂꦥꦭꦁꦩꦺꦫꦃꦆꦤ꧀ꦝꦺꦴꦤꦺ
                            
                 67