Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/64

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi
WULANGAN 12

II KAWRUH BASA

B Gantine tembung-tembung kang kaecap miring

1. aweh pasumbang = tetulung
2. kami welasen = trenyuh atine
3. rasa mesakake = welas
4. kuwajibaning wong = darma
5. ulah kautaman = darmalaksana
6. dhemen tetulung = ambek darma
  watak siya = ambek siya
  umuk-umukan = sesongaran
7. awatak welasan = ambek paramarta

C Kosok baline tembung-tembung :

1. ngugemi >< mblenjani, nyidrani
2. srei >< becik, welasan
3. gedhen >< climen
4. ngebreh >< gemi
5. nyidrani ><ngugemi
6. congkrah ><atut, rukun
7. lelaranen >< waras
8. nglirwakake >< nggatekake
9. sembrana >< ngati-ati
10. klelar-kleler >< cukat, rikat
11. luruh >< pendirangan, jelalatan
12. tatag >< sumelang
13. srogol >< alus
|}
D. Tegese unen-unen (a) lan panganggone ing ukara (b) :
1. a. angon kosok nangguh marang mangsa kang becik.
 b. Yen kowe arep nyuwun apa ta apa marang wong tuwa-
  mu kudu angon kosok, ngentenana suwasana kang
  apik.
2. a. tanpa tedheng aling-aling = nindakake apa-apa ke-.
  lawan ngeblak (blaka).
 b. Kewiranganku ana sekolahan dakcritakake marang se-
  dulur-sedulurku tanpa tedheng aling-aling.

62