Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/63

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi

- Lesung Jumengglung dening Ki Nartosabdo
- Ngundha Layangan dening Ki Nartosabdo
- Tahu Tempe dening Ki Nartosabdo
3. Jenenge dolanan kang kagolong gagrag lawas (tradisional) :
 -Ilir-ilir
 -Jamuran
 - Kate dipanah
- Witing klapa
- Cublak-cublak suweng

4. Tembang Macapat iku ana 11 iji, yaiku :
 - Gambuh
 - Mijil
 - Pucung
 - Megatruh
 - Kinanthi
 - Maskumambang
- Durma
- Pangkur
- Asmaradana
- Dhandhanggula
-Sinom

5. Kang kalebu ewoning tembang Tengahan iku :
 - Balabak
 - Wirangrong
- Jurudemung
- Girisa

6. Buku kang critane nganggo tembang Tengahan iku arane Kidung, tuladhane :
 - Kidung Sundhayana
 - Kidung Ronggolawe

7. Jeneng jenenge tembang Gedhe iku, kaya ta :
 - Citramengeng
 - Kusumastuti
 - Mintajiwa

61