Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/56

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. Omah sarta pekarangan iku diarani bale pomahan.
 2. Omah-omahan kanggo jaga kampung iku diarani cakruk.
 3. Panggonane wong kang padha nginep hotel.
 4. Papan kanggo sinau ngaji arane pondhok.
 5. Omah cilik papan marung arane bango.
 6. Omah-omahan cilik tunggu tanduran ing sawah / tegal arane gubug.
 7. Rumah sakit kanggo wong lara TBC arane sanatorium.
 8. Papan kanggo penelitian arane laboratorium.
 9. Papan kanggo siaran radio/TVRI arane studio.
 10. Papan kanggo nyimpen pari arane lumbung.
 11. Papan kanggo nyimpen beras arane padaringan.
 12. Papan kanggo nyimpen barang-barang arane gudhang.
 13. Papan kanggo mandhe arane besalen.


D. Tegese tembung-tembung kang kacithak kandel ing ukara-ukara:

 1. lampahipun R. Werkudara   = lakune
 2. . . .ageng lampahipun     = prihatosipun
 3. lampahan Bale sagala-gala = lakon
 4. surya... serap        = srengenge
 5. surya kaping 26 Rejeb    = tanggal
 6. swaranipun sirep       = kendel
 7. benteripun badan sirep     = mantun
 8. Resi Drona            = wong suci kang wis dianggep dewa, pandhita tapa
 9. Resi kintunan arta      = surat pratandha kintunan (serat, paket, arta, kiriman)


III. PARAMASASTRA
A. Dhapukaning ukara camboran migunakake tembung pangiket :
 a. Aku ora pati pinter, mulane sregep sinau, supaya bisa lulus.
 b. senajan aku dipenging nerusake sekolahku, aku tetep nekad sekolah, mulane aku saiki dadi dhokter.
 c. Aku ora-duwe dhewe sasedulurku, ewa semono aku emoh njejaluk marang sedulurku, mulane sedulur-sedulurku padha ngajeni aku.

54