Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/55

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

 
3. Nindakaken punapa dhawuhing Allah tuwin nebihi larangani-
    pun punika dipun wastani takwa dhateng Ingkang Murbeng Du-

4. Mas, awit saking pangestu panjenengan kula sampun angsal
    padamelan wonten Pertamina, Mila punika kula nyuwun pamit
    badhe bidhal benjing-enjing. Mbok manawi wonten lepat kula
    kemawon dhateng panjenengan kula nyuwun pangapunten.

5. Inggih sokur Dhimas, kula ndherek bingah sanget dene Dhi-
    mas sampun pinaringan kanugrahan saking Pangeran, Kula
    namung ndherek memuji mugi-mugi Dhimas saged nindaka-
    ken kewajiban kanthi boten wonten godha rencana.

VI. KASUSASTRAN

WULANGAN 10


ll. KAWRUH- BASA

B. Araning papan panggonan kang kerep keprungu ing pa-
      dhalangan :

1. Pengadilan ing kapatihan bale mangu.
2. Papan patapaning pandhita padhepokan.
3. Pandhapaning pandhita sangga mulang para cantrik pa-
   crabakan.
4. Paseban ing sitinggil A ANG
5. Dalem gedhe kagem sinuwun ing kraton prabayasa.
6. Papan sing dhuwur samburining alun-alun (pasowanan)
    arane sitinggil,
7. Regol (bangsal) sangareping kraton kanggo methukake /
    nguntapake tamu kraton arane srimanganti.
8, Kahyangan (kralon)-e Bathara Guru iku Junggring, Sa-
   loka.
9. Dalan tumuju menyang alun-alun iku arane pangurakan

C. Arane papan / omah :

1, Omah darbeking desa dianggo pakumpulan arane bale
   desa.
2. Omah-omahan ing tengahing blumbang (saparan) arane
   bale kambang.

53