Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/54

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

(c). a(N) + waca + na → macakna (pakon tanduk)

     waca + nawacakna (pakon tanggap)
     - Kowe macakna embahmu buku babad iki !
     - Embahmu wacakna buku babad iki!
   (d). a(N) + sate + nanyatekna (pakon tanduk)
     sate + nasatekna (pakon tanggap)
     - Kowe nyatekna bapak nganggo daging wedhus !
     - Bapak satekna nganggo daging wedhus !'
   (e). a(N) + paro + namarokna (pakon tanduk)
     paro + naparokna (pakon tanggap)
     - Kowe marokna bocah loro iku roti iki !
     - Bocah loro iku parokna roti iki !
IV. NULIS
  B. Panulise nganggo aksara Jawa :
    ꦠꦸꦫꦺꦴꦤ꧀ꦤꦤ   ꦩꦺꦿꦤꦺꦪ  ꦔꦼꦢꦸꦩ꧀ꦩꦢ
    ꦱꦸꦫꦸꦤꦼꦤ꧀   ꦩꦺꦴꦿꦤꦺꦴꦮ  ꦕꦼꦏꦼꦭ꧀ꦭꦤ
    ꦚꦸꦫꦸꦮ    ꦢꦸꦮꦺꦪ   ꦒꦺꦴꦥꦺꦏ꧀ꦭꦤ
    ꦔ꧀ꦭꦮꦸꦲ    ꦠꦸꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦤ  ꦲꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦤ
    ꦩꦗꦸꦮ     ꦠꦸꦏꦸꦤꦼꦤ꧀  ꦥꦚ꧀ꦗꦼꦂꦫꦤ
    ꦤꦸꦠꦸꦮ     ꦔ꧀ꦭꦸꦏꦺꦴꦏ꧀ꦤ   ꦧꦸꦮꦁꦔꦼꦤ꧀
    ꦚꦲꦺꦴꦠꦺꦴꦮ  ꦥꦚ꧀ꦧꦠ꧀ꦠꦤ
V. UNGGAH-UNGGUH
  Basa krama
  1. Mugi-mugi Gusti Ingkang Mahaasih paring katentreman tuwin
   pangayoman dhateng Adhi sakukuban.
  2. Supados saged kasembadan gegayuhan sampeyan, sampun
   ngantos kendhat anggen sampeyan gadhah panyuwun dha-
   teng Pangeran Ingkang Mahaagung tuwin Mahamira.
52