Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/51

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. La ilaha illa’llah, aku ora ngira babar pisan, nek kowe ala kaya ngono, kuwi !
 2. Bener, eyang seda? Innalillahi wa inna ilaihi roji’un
 3. Anggonku ngrangkani anak kang nakale ora karuwan iku pancen ya kudu pawitan sabar lan tlaten, ya wala-wala kuwata bae.

D. Tegese tembung-tembung kang kacithak kandel ing ukara-ukara :

 1. Mahawikan = weruh ing samubarang prakara (sipating Allah)
  Mahaasih = welas asih marang sakabehing titah (sipating Allah)
  Mahaluhur = dhuwur dhewe panguwasane tumraping jagad saisine.
 2. ngemah-emahaken = ngawinaken
 3. Pemahanipun = pakarangan
 4. emah-emah = jejodhoan
  bibit = wiji
  bebet = turun(-an)
  bobot = kalungguhane, pangkate
 5. bale griya = omah sarta pakarangan
 6. griyanipun = omahe
 7. gegriya = omah-omah, manggon
 8. puji basuki = puji raharja (slamet)
 9. puji rahayu = puji slamet
 10. puji rahayu panjenengan = puji (donga) slamet
 11. puji sukur = donga atur panuwun
 12. sukuran = slametan ngaturake panuwun marang Pangeran
 13. sokur tiba = kareben tiba
 14. ya sokur ... wis lulus = ya matur nuwun marang Pangeran
 15. sokur bage = sokur alkamdulilah, dipuji bisaa, begja banget yen,

49