Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/49

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

ꦱꦶꦠꦶꦒꦶꦭ꧀ꦲꦉꦥ꧀ꦲꦤꦥꦱꦺꦴꦮꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦲꦒꦸ꧉

꧋ꦮꦶꦮꦶꦠ꧀ꦱꦺꦢꦤꦺꦯꦁꦟꦡꦲꦶꦏꦿꦥꦾꦏ꧀ ꦲꦶꦪꦭ
ꦒꦶꦢꦶꦤꦏꦸꦮꦶꦏꦸꦛꦩꦠꦫꦩ꧀ꦏꦠꦺꦴꦤ꧀ꦉꦗꦩꦤꦺꦴ꧉
ꦮꦶꦱ꧀ꦱꦮꦠꦫꦱꦸꦮꦥꦫꦏꦮꦸꦭꦲꦁꦒꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺꦥꦝ
ꦥꦿꦀꦃꦲꦠꦶꦤ꧀ ꦭꦸꦮꦶꦃꦭꦸꦮꦶꦃꦥꦫꦱꦤ꧀ꦠꦤꦢꦔ꧀ꦤꦩ꧀꧈
V. UNGGAH-UNGGUH
 
  Basa ngoko andhap
  Suparta  : "Kula nuwun !"
  Brata   : "O, Dhi Parta ! Mangga lenggah kene bae ! Kersane
        Adhi apa, sore-sore kok rawuh mrene?"
  Suparta  : "Anu Kangmas, manawa panjenengan ngersakake
        mriksani wayang wong arep dakcaosi karcis. Aku diwe-
        neh karcis loro. Manawa Kangma kersa arep dakdhe-
        rekake."
  Brata   : "Kebeneran banget, Dhimas ! Aku wis suwe ora tau
        nonton wayang. Aku mau malah wis kongkona tuku
        karcis, jebul wis entek. Atiku ya gela mangka lakone
        apik. Dadi anggon panjenengan maringi karcis iku ke-
        beneran banget. Dhimas rak iya endang tindak ta ?
        Panjenengan dakaturi lenggah dhisik, aku arep dan-
        dan."
  Suparta  : "Iya mangga. Anggone busana Kangmas aja kesusu,
        wong wektune isih akeh, dadi ora bakal kasep."
VI. KASUSASTRAN
  C. Rumpakan rong pada ing buku iku (MArdi Jawi II kaca 97), bi-
   sa kagolongake puisi Jawa gagrag anyar, amarga ora kaiket
   wewaton :
     - guru wilangan
     - guru lagu
   Edi penining rumpakan mung migunakake : pilihaning tem-
   bung kan mentes, purwakanthi, tembung-tembung dwiling-
   ga.
  D (bisa digawe dhewe dening siswa).
                            47