Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/47

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

D. Udhalaning ukara-ukara :

  1. Manawa / kowe lega / aku nyilih bukumu
    (a)    (b)      (c)
   (a). Manawa       = tembung pangiket
   (b). kowe/lega(PU I)   = ukara gatra (anak kalimat)
                 katrangan syarat.
     - kowe        = jejer
     - lega        = wasesa
   (c). aku/nyilih/bukumu  = ukara lajer (induk kalimat)
     (PU II)
     - aku        = jejer
     - nyilih      = wasesa
     - bukumu       = lesan
  2. Marga / udane deres / aku nggawa payung
    (a)   (b)       (c)
    (a). Marga       = tembung pangiket
    (b). udane/deres (PU I) = ukara gatra (anak kalimat)
      - udane      = jejer
      - deres      = wasesa
    (c). aku/nggawa/pa-
      yung (PU II)    = ukara lajer (induk kalimat)
      - aku       = jejer
      - nggawa      = wasesa
      - payung      = lesan
  3. Adhi kula sakit /, milanipun / kula tumbas obat
      (a)       (b)      (c)
    (a). Adhi kula/sakit  = ukara lajer (induk kalimat)
       - Adhi kula    = jejer
       - sakit      = wasesa
    (b). milanipun     = tembung pangiket
    (c). kula/tumbas/obat = ukara gatra katrangan akibat
       - kula      = jejer
       - tumbas     = wasesa
       - obat      = lesan
                            45