Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/37

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. gegriya = emah-emah (nyepeng bale griya)
 2. kathah griya-griya sae = omah-omah (griya kathah)

III. PARAMASASTRA

A. Ukara-ukara tanduk transitip kanthi gatra-gatra :

 1. Katrangan panggonan (keterangan tempat)
  - Siti nandur kembang ana kebon.
 2. Katrangan mangsa (keterangan waktu)
  - Aku nyirami tanduran saben sore.
 3. Katrangan ubaya (keterangan syarat)
  - Aku arep nyuwun sepedha manawa sida sekolah ing kutha.
 4. Katrangan tujuan (keterangan tujuan)
  - Aku maca buku-buku supaya tambah kawruhku.
 5. Katrangan karana (keterangan sebab)
  - Aku nganggo payung marga udan.
 6. Katrangan sarana (keterangan alat)
  - Narta ndhangir kacang nganggo pacul.
 7. Katrangan cacah (keterangan jumlah)
  - Adhiku bola-boli nyuwun es.
 8. Katrangan wewatesan (keterangan perwatakan)
  - Bocah-bocah kelas loro padha nglumpuk kajaba aku.
 9. Katrangan katemtuan (keterangan kepastian)
  - Saben esuk ibu mesthi nyepakake sarapan.
 10. Katrangan asal (keterangan asal)
  - Kemasan nggawe ali-ali saka emas.
 11. Katrangan akibat (keterangan akibat)
  - Budi mbebeda adhine nganti nangis.

B. Racutan (udhalane) ukara :

 1. Kula // ngentosi / panjenengan / wonten ngriki
  Kula = jejer
  ngentosi = wasesa
  panjenengan = lesan
  wonten ngriki = katrangan panggonan

35