Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/36

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
WULANGAN 6

 
II. KAWRUH BASA

B. 1. karawitan
2. cakepan
3. gendhing
4. waranggana
5. sindhen
6. suluk
7. gerong
8. buka
9. bawa
10. suwuk
11. sapangkon
12. saprangkat
13. wiraswara
14. klenengan jangkep
15. gadhon
16. cokekan

C. Arane kagunan
1. srimpi
2. gambyong
3. bondhan
4. wireng
5. pethilan
7. langen wanara
8. topeng
9. ludruk
10. kethoprak
11. tayub

D. Tegese tetembungan kang kacithak kandel ing ukara:
1. murakabi = maedahi, migunani
kaum dagang = golongan bakul
2. didagang = dipetung
3. ndagangi = ajar mlaku
4. dagangan = kulakan
5. seserepan = kapinteran
6. dipun serep-se-
repaken = dipun tuturi
7. nyurupaken = nglebokake
8. sumerep = ngertos
9. sampun serap = surup/lumebet
10. wanci serap = surup
11. dipun surupi = dipun taker malih
12. bocah ora urus = ora tata
13. kula urus-urus = ngresiki weteng
14. iku urusen = rembugen
15. iki urusanku = prakaraku. pangrembugku. paniti
   priksaku
16. griya kula= omah

34