Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/26

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. solah tingkah = tandang tanduk, kalakuan.
  - Solah tingkah kang alus iku bisa nuduhake ajining dhiri ana ing pasrawungan.
 2. sugih miskin sugih utawa miskin, akeh sithiking bandha.
  - Warganing nagara iku sugih miskin nduweni hak kang padha.
  - Sugih miskin iku ora kena kanggo paugeran nemtokake drajating wong.
 3. gedhe cilik = gedhe utawa cilik, wiwit sing gedhe nganti tekan sing cilik.
  - Jambu iki gedhe cilik padha rasane.
  - Warga kampungku gedhe cilik padha ngadeg ana ing pinggir dalan nonton pawai.
 4. enom tuwa = enom tuwa, wiwit sing enom nganti sing tuwa.
  - Wit pelem.ing buri omah iku arep ditegor, mula peleme enom tuwa undhuhana.
 5. gawe parigawe = prakara sing perlu ditindakake.
  - Aku iki isih warismu dhewe, mula yen ana gawe parigawe aja lali ngabari aku.
 6. ruwet renteng prakara sing njalari rentenging nagara, reretu.
  - DPR iku wajib melu ngrembug ruwet rentenging nagara.

D. Kosok balen:

 1. alus bebudene >< kasar bebudene
 2. luhur bebudene >< asor bebudene.
 3. dhiri >< andhap asor, lembah manah
 4. gumedhe >< andhap asor, anor raga
 5. kajen keringan >< disepelekake
 6. kumalungkung >< sabar sareh, andhap asor
 7. lembah manah >< gumedhe, angkuh, kumaki
 8. pradhah >< saen, nylekuthis
 9. andhap asor >< deksura, kurang ajr
 10. blaba >< cethil

24