Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/24

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

ꦏꦸꦠꦺꦴꦏ꧀ꦲꦏꦺ ꦲꦩ꧀ꦧꦺꦛꦺꦠ꧀ꦠꦶ

ꦚꦺꦴꦤ꧀ꦏꦺꦴꦏ꧀ꦲꦏꦺ  ꦔꦽꦒꦼꦤ꧀ꦢꦶ
ꦲꦂꦒꦝꦺꦏ꧀ꦲꦏꦺ   ꦔꦤ꧀ꦛꦺꦴꦁꦔꦶ
ꦲꦁꦒꦺꦴꦭꦺꦏ꧀ꦏꦏꦺ   ꦚꦭꦩ꧀ꦩꦶ
ꦤꦩ꧀ꦧꦏ꧀ꦲꦏꦺ    ꦚꦫꦥ꧀ꦥꦶ


V. UNGGAH-UNGGUH
  Basa krama :
  Mbok Sardi  : "Sampeyan enjing-enjing kok sampun mruput dha-
         teng peken. Wonten prelu punapa ta ?"
  Ni Merta  : "Badhe nempur, manawi radi kesiyangen, asring
         boten kumanan, dene ingkang sami tumbas boten
         ngemungaken tiyang ngriki kemawon."
  Mbok Sardi : "Kula punika saestunipun kemawon nggih betah
         uwos kados sampeyan. Nanging kula srantosaken.
         Benjing dinten pekenan kemawon. Dados regine
         radi boten kawisen."
  Ni Merta  : "Makatena punika pekenan ngajeng punika rak de-
         reng kengibg dipun temtokaken kathahing bakul
         ingkang sade uwos, awit saweg nengah-nengahi
         mangsa rendheng kados makaten ! Adat ingkang
         sampun-sampun uwos pantunipun tiyang dhusun
         sami dipun simpen kemawon."
  Mbok Sardi : "Mila leres cariyos sampeyan makaten punika. Tu-
         junipun betah kula uwos boten kathah."
  Ni Merta  : "Manawi namung badhe tumbas uwos 10 beruk
         kemawon, kula saged ngeteri."
  Mbok Sardi : "Lah inggih sae manawi makaten. Nanging regini-
         pun salimrahipun kemawon."
  Ni Merta   : " Inggih ta. Mangke siyang-siyangan kula eteri 10
         beruk.
VI. KASUSTRAAN
   ___
22