Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/23

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
D. Unen-unen / bebasan kang cocok karo ukara-ukara :
1. keplok lan jumbuh 5. ulat madhep ati karep.
2. keplok ora tombok 6. njagakake endhoge si blorok.
3. tulung menthung 7. Madu balung tanpa isi.
4. welas tanpa alis 8. Kalah cacak menang cacak.


III. PARAMASASTRA

Rimbaging tembung-tembung kang dikurung sarana ater-ater
anuswara lan panambang i, ake / aken sarta tegese.
1.menehake dhuwit = nindakake weneh dhuwit marang ...
2. ngilekake banyu = njalari ilining banyu
3. ngileni sawah = menehi ili marang sawah
4. nempelake potret-
potret
= nindakake tempel potret-potret
5. ngalungake ula = nganggo kalung ula
6. matrekake ceret = ngakon nggunakake patri kanggo ceret
7. njamoni adhiku = ngloloh jamu marang adhiku
8. njanjeni
nukokake sepatu
= nindakake tuku sepatu kanggo
9. mbektakaken koper = nindakake bekta koper kangge
10. ndangu kowe = ngucapake (pan)dangu marang
nonton sekaten = nindakaken tonton


IV. NULIS

C. Panulise tembung-tembung nganggo aksara Jawa :
ꦲꦤ꧀ꦢꦺꦴꦤ꧀ꦢꦺꦴꦩ꧀ꦩꦏꦺ ꦚꦼꦩꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶ
ꦔꦼꦢꦺꦴꦭ꧀ꦭꦏꦺ ꦔꦸꦝꦸꦤ꧀ꦤꦶ
ꦤꦸꦛꦸꦏ꧀ꦏꦏꦺ ꦲꦁꦒꦺꦭꦺꦏ꧀ꦏꦶ
ꦲꦚ꧀ꦗꦸꦫꦸꦱ꧀ꦱꦏꦺ ꦲꦁꦒꦺꦴꦤ꧀ꦝꦺꦭ꧀ꦭꦶ
ꦔꦁꦒꦺꦴꦏ꧀ꦲꦏꦺ ꦔ꧀ꦭꦢꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶ
ꦛꦽꦱ꧀ꦩꦺꦏ꧀ꦲꦏꦺ ꦲꦩ꧀ꦧꦸꦢ꧀ꦢꦼꦂꦫꦶ


21