Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/13

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi

2. — purwakanthi swara : Si pengung kumlungkung anggang gumanggang

   — purwakanthi sastra : anggugung gumunggung

3. — purwakanthi basa (wewiletan).
     Ratih ratu ratune wong Cakrakembang, kembang wijaya kusuma asih mring kula.

4. — purwakanthi sastra :
Watak wantune wanita utama, tindak tanduke tansah ngati-ati

5. — purwakanthi sastra :
Bisa mbrastha kabeh rubeda kang ngreribedi.

6. — purwakanthi sastra :
Ati tatag, watak teguh tanggon, tan tinggal tata trapsila, adate bisa ngentasi karya.

7. — purwakanthi sastra :
   Watak mugen ati tegen, tandang rigen, genah agawe sugih guna kaya.

purwakanthi swara :
Watak mugen ati tegen, tandang rigen.

8. — purwakanthi swara :
Wong kang awatak sar'eh, polatane sumeg, adate mitrane akeh.

9. — purwakanthi swara :
Ali jujur, budi luhur, pantes dadi wong dhuwur.

10. — purwakanthi sastra :
Pemudha ora gumendhung, dhadhag wani ndhadha kaluputan, pantes ginadhang-gadhang dadi panggedhe.


WULANGAN 2


II. KAWRUH BASA

B. isine tembung-tembung kang mathuk :
1. ngenggar-enggar hawa seger
2. ampak-ampak
5. pasanggrahan
6. tetirah

11