Kaca:Kamenangan.pdf/29

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

Kamenangan

Bangsa Séroki pada ngajèni tenan karo Sekoyah lan dianggep pinunfuné sing nekakké kemajuan, Sekoyah kerep metuki werna- werna kangèlan, nanging mandeng tujuané terus. Pancèn Sekoyah kepéngin nuntun lan mblajari bangsané tenan, ora kaya nèk komendan budal perang, apa dokter nèk ngoperasi, nanging kaya wong nenandur kaé. Sing ditandur barang sing suwi tukulé, nanging wohé kena dirasakké selawasé. Sing nom-noman saiki uga okèh sing pada pangkat dadi dokter, guru sekolahan lan sak penunggalané. Bangsa Séroki kena dinggo tulada, snajan sing pada nyambutgawé saiki campuran karo kabudayané bangsa liya, nanging ora lali karo tulisané lan kabudayané bangsané déwé. Awit sembarang pada bisa dunung moro apik ing tembungé déwé.