Kaca:Kamenangan.pdf/26

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

Kamenangan

penggedé-penggedéné bawah kono. Nang kono dèkné bisa nyuguhaké urutané nang nggoné penggedéné bawah kono. Nanging siji waé ora ènèng sing precaya lan pada pèdèk-pèdèk karo pating grundel dongé weruh urutané tulisan ing basa Séroki,

Kanggo nduduhaké nèk tulisan iku penting banget, Sekoyah nulis aksara nang cuwilan lulang lan Ayokah dikon maca tulisané. Nanging wong-wong meksa ora pada ngandel lan ngarani nèk iku sakwijiné sulapan.

Sekoyah ngomong; “Iki dudu sulapan apa penggorohan, nanging wujud tulisan ing tembung Séroki. Kowé saiki kabèh arep tak duduhi apa nyatané. Kana salah siji lunga karo Ayokah nang panggonan liya. Mengko sembarang sing pada diomong nang kéné arep tak tulis. Sakbaré tak tulis anakku wédok dipawa mréné menèh terus dikon maca tulisané.”

Siji waé ora ènèng sing precaya karo omongané Sekoyah, mulané Ayokah ya terus digawa lunga sangka panggonan kono. Dongé Ayokah wis lunga terus pada miwiti karo begandringané lan isiné kabèh terus ditulis karo Sekoyah. Sakbaré kuwi pada dikon marani Ayokah menèh. Dongé Ayokah digawa mlebu nang