Kaca:Kamenangan.pdf/23

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

Kamenangan

Nang bawah kono Sekoyah terus kenalan karo wong wédok sing jenengé Saldi. Saldi dunung, apa sing dadi tujuané Sekoyah lan dèkné ya uga bisa urip bebarengan kaya sakmestiné karo anaké wédok. Mulané ora let suwi Sekoyah ya terus nggawé putusan kawin karo Saldi. Sekoyah saiki sing nyambutgawé nggawé urutané kanggo bangsa Séroki, bisa madep tenan, awit bab penggawéan omah Saldi wis nyampèni.

Dongé dèkné rampungan, urutané nduwèni rongatus tengeran lan Sekoyah mikir ijik kokèhan tengeran lan angèl kanggo mblajari wong sing ijik sepisanan blajar maca lan nulis, Sekoyah terus bebarengan karo anaké wédok ndandani lan nggampangké urutané. Ora let suwi bisa rampung lan kena dikanggokké, awit saben tembung wis kena ditulis karo tengerané suwara sing ketulis nang urutané.

Saiki urutané nduwèni wolung puluh nem tengeran dadiné ya gampang timbangé mauné, Sakbaré terus urutané arep disupukké nang nggoné penggedé-penggedéné bangsa Séroki sing manggon nang bawah kono.