Kaca:Kamenangan.pdf/17

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

Kamenangan

Suwi-suwi Sekoyah nitèni déwé nèk kokèhan tengeran, awit saben tembung dikèki tengeran siji. Dèkné terus mikirké akal liya lan mandek sak untara sing nggawèni tengaran.

Ing sakwijiné dina Sékoyah dolan-dolan karo anaké wédok nang ngisoré wit-witan karo ngrungoké swarané manuk-manuk. Ing wanci iku dèkné bisa nitèni nèk manuk iku ngocèhé séjé- séjé, nanging swarané ènèng sing pada karo liyané. Dèkné terus dunung nèk suwara iku sing bisa marakké manungsa tetembungan.

Sekoyah terus ngomong karo anaké: “Rungokké sing apik, Ayokah.” Dèkné terus alon-alon ngetokké suwara: “Se-ko-yah,” saben suwara terus digawèkké tengeran déwé-déwé. Dèkné terus ngetokké suwara liya-liyané menèh lan saben suwara digawèkké tengeran. Sing suwarané pada waé, tengerané ya digawé pada waé. Kaya ngono kuwi dèkné terus nggawé urutan anyar manut karo suwara.