Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/95

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi

pijet

ngombe

mulih

nekani

nangis

sruwal

sabuk

aweh

3. Eyang dipun............. griwanipun, kula kapengin ......... sirah.
4. Mas Atmaka ............... benteran kopi, kula trimah ........... benteran teh.
5. Ibu nembe .............. saking peken, kula sampun ............ kala wau.
6. Pak Guru badhe ............. wishudhan, kula ugi ndherek ......... wisudhan.
7. Sareng layonipun dipun bidhalaken, kathah para ibu ingkang............, adhik kula ugi tumut ...............
8. Paman engganipun ndadosaken ............. sampun dados, dene .......... kula kantun ngitiki.
9. Bapak yasa ............. cindhe, kula trimah tumbas ........... wacucal.

10.Kula dipun .............. sangu ibu Rp 500,00, dhik Trani kula......... Rp 100,00.

V. AKSARA JAWA
Lagu Ijo-ijo iki salinana aksara Jawa!

Kuning-kuning pari kuning,
pari garing sisa dara.
Eling-eling aja gething,
seneng gething dadi hawa.