Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/94

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

kembang paes
kembang kapas
kembang lambe
kembang gula
kembang duren

kembang setaman
kembang asem
kembang-kembangan
kembang api
dikembangi
akembang

III. DHAPUKAN UKARA/POLA KALIMAT (1.6.1.)

Ukara-ukara iki benerna !

  1. Ninimu lagi golek eri.
  2. Anggenipun damel kranji sampun mantun.
  3. Omahe kang kobong pirang iji?
  4. Tukone Rp 100,00, didol mung payu Rp 75,00 dadi ketunan Rp 25,00.
  5. Yasa klambi kedawan
  6. Abas saiki doyan ngrokok.
  7. Bisa urip mung marga sarupaning pametuninf bumi.
  8. Bukunipun kelangkungan satunggal.
  9. Punika adhik dalem.
  10. Kula nengga wangsulanipun.

IV. WARNA BASA (1.7.1.)
TEMBUNG KRAMA INGGIL
Tuladha:
Bapak ing Klaten badhe kagungan krsa nyupitaken pun adhik Sasangka.
Sesampunipun tetak badanipun badhe subur.

Ukara iki gawenen kaya mengkono !

Kandha

mangan

1. Bapak............ menawi badhe nyelengi, kula............ seneng banget.

2. Sesampunipun para sepuh ............, kula nembe ............

93