Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/93

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

1. Pakulitane kuning....

2. Bathuke nyela........

3. Rambute ngembang.....

4. Athi-athine ngudhup..

5. Lengene nggedhewa...

6. Drijine mucuk........

7. Godhege ngudhup......

8. Uwange nyangkal......

9. Mripate..........

10. Alise nanggal........

11. Bangkekane nawon.....

a. kemit

b. sapisan

c. angatirah

d. putung

e. turi

f. eri/ebung

g. gadhing/pinenthang

i. bakung/ngandhan-andhan

j. cendhani

k. nemu giring

h. turi

II. GUDHANG TEMBUNG/KOSA KATA (1.5.4.)

Tuldha : Paman ngiras pantes nyekar
nyekar = kintun sekar/kembang

Titik-titik iki isinenana andhahane tembung kembang!

 1. Jambune wis...........aja dioyag-oyag.
 2. Sarunge apa wis di...........
 3. Saiki ora kena nyumet mrecon, mung yen prelu nyumer..........
 4. Kebone akeh.............mulane katon asri.
 5. Kucingmu kang...........iku yen kowe lega dakpeke.
 6. Mengko sore rak malem Jumat, tukua.........kanggo sajen.
 7. Jaranku sing.........wis dakdol, saiki kari sing dhawuk.
 8. Nik, dakwenehi............kena kanggo mut-mutan.
 9. Jaka kusnan iku pancer lagi dadi...........tansah dadi pocapan.
 10. Peleme lagi wiwit............memper menawa gogrog terus, durung dadi pentil.
 11. Katese wis..............undhuhen bae kanggo lotisan kene.

92