Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/91

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

tundonipun adamel enthenging sesanggenipun Bapak,
temahan saged bawa piyambak tumut manah sadherek
ingkang dereng mentas.

Ing wasana kula ngaturaken gunging panuwun saha nyuwun tambahing pangestu.

Surakarta, surya kaping 21 April 1986


Ingkang putra,
(Suwignya Pa)
a. Perangane layang iber kang ganep:
1. Adangiyah/adawiyah (a)
2. Satata basa (b)
3. Surasa basa (c)
4. Hasana basa (d)
5. Titi mangsa (e)
6. Peprenahan (f)
7. Tapak asma (g)


(a): Katrangan ing tuladha mau,
Serat saha ingkang pangabekti............ingkang ilenggah ing Klaten.

(b): Sesampunipun ingkang kadya punika................
................kagem brayat ing ngiki ugi mekatenan.

(c): Keparenga matur..................................
Kejawi punika.........................................
..........tumut manah sadherek ingkang dereng mentas.
(d):Ing wasana............................. pangestu.
(e): Surakarta,................................. 1986
(f): Ingkang putra,
(g): (suwignya Pa)


b. Tetembungan/unen-unen Adangiyah

90