Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/86

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. Teja bengkok, ala sithik trima.............
 2. Alah bapak mbulung pakel,........... hose.
 3. Carang wreksa, wreksa wilis tanpa patra, ora ............ urip neng ngalam donya.
 4. Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun...........
 5. Ah ya mbalung geni, ............... lulus.
 6. Pindhang lulang, ........... apa aku karo Amir.
 7. Malang rema, kudu...........
 8. Pohung jadah, sakirane............ ya lakonana.

C. PARIBASAN LAN SALOKA

Paribasa lan saloka iki kepriye tegese?

 1. Nucuk ngiberake.
 2. Nabok nyilih tangan.
 3. Cariwis cawis.
 4. Cengkir ketindhihan kiring.
 5. Rubuh-rubuh gedhang.
 6. Rampek-rampek kethek.
 7. Kacang tinggal lanjaran.
 8. Keplok ora tombok.
 9. Dieletana segara gunung sap pitu.
 10. Dikempit kaya wade.

a. Wong diemong, dipilala.

b. Pepesthening jodho, arepa ana pepalang apa bae mesthi kelakon.

c. Wong nglakoni samubarang pagawean ora waragad.

d. Turune wong apik dadi wong ala.

e. Wong nggape marang wong kang wis tau nglakoni ala, ora wurung melu ala.

f. Wong sembahyang mung melu-melu bae.

g. Samubarang kang kaungkulan prabawa.

h. Wong madoni prentah, nanging batine sadhiya tumandang.

i. Wong agawe cilaka/alaning liyan, nyambat marang wong liya.

j. Wong martamu wis disuguh, ulihe mbrekat.

85