Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/85

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

V. RENGGA BASA (1.7.2.)
 A. TEMBUNG ENTAR
Tuladha:
Mahargya pangetan tumbuk yuswa

Titik-titik iki isenana supaya dadi tembung entar.

 1. Wong kok mata ..........., mbok ya aja banget-banget anggone petung.
 2. Yen kowe arep nyuwun dhuwit Bapak, ngentenana padhang ........., mengko rak diparingi.
 3. Si Darsin kae wis rupak .........., menyang endi-endi wis disirik.
 4. Mengko nek sida sowan Pakdhe Bei bakal mogel ........... , mesthi diparingi pangan pepak sarwa enak-enak.
 5. Bocah kok nggadho ........ tansah. gawe susah.
 6. Mbah Dhukun kae pancen dawa ........... nganti seprene yuswane 99 taun.
 7. Pak Kamdi kae rak mendem .............. lagi munggah dadi carik bae wis anggak, mendah manawa dadi lurah.
 8. Bocah kok kandel ........... wong diuneni kaya ngono meksa ora rumangsa.
 9. Aja sok nembung njaluk utawa nyilih marang cuki, wong kae pait ............
 10. Sarehne wis gilig .........., wong sakampung nuli gotong royong ngresiki dalan.

B. WANGSALAN
Tuladha:
Inggih sampun sarining sekar, kesesa duka.
Wangsalan iki rampungna jawabe!

 1. Nguler kembang ya, ............... bae.
 2. Sarung jagung, ............... entheng dilakoni.
 3. Aku mung kapengin nggentha dara............bae.
 4. Wah pancen nglenga kayu........... tenan bocahe.

84