Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/78

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

tulus kang sarwa tinandur,
mirah kang sarwa timuku,
nir sambekala,
tulus mardika salaminya.

B. PITAKON

  1. Bangsa Indonesia iku tendhak turuning wong kepriye?
  2. Para mudha lan mudhi diumpamake kepriye?
  3. Nduweni ayahan apa?
  4. Wong iku bisane rukun kudu dikantheni apa?
  5. Menawa dahuru iku wis sirna, negara bakal ngalami kepriye?

C. TEMBUNG KANG ANGEL

jeneng para = kowe
datan = ora
lir = kaya
jumerut = inten warnane ijo
pending = sabuk salaka
praba = sorot
cancut tali wanda = sumadhiya, cukat
kadalu warsa = kasep
senen = sorot
sigra = enggal
dahuru = geger, oreg-oregan, ora tentrem
nir = ilang
tulus = lestari, slamet
sambekala = alangan, kacilakan
karta raharja = tenterem lan slamet
karana = sabab
mbengkas = nyiranakake

77