Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/76

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. Manuk garudha ora wedi sindhung ..... sarta bebaya apa bae kang ngalang-alangi.
 2. Na, nek ora ngreti dhodhok .............. prekara aja melu cawe-cawe.
 3. Ing alas gung liwang-liwung ora ana jalma........ kang wani ngambah.
 4. Muga-muga kowe sasedulur padha pinaringana bagas ......... ora ana sawiji apa.
 5. Mbok kowe nganti jungkir ............. ta, nek tak glape.
 6. Untabing wadya.... kaya samodra rob.


B. WANGSALAN
Wangsalan iku kaya dene cangkriman, kang batangane utawa tebusane wis dikandhakake pisan ing candhake, satembung wutuh utawa saperangan mung disrempet bae.
Tuladha:
Bin, kok njanur gunung, kadingaren wis ndhithil ki arep menyang ngendi?

janur gunung

nung

= janur kang ana ing gun

= janur/nanggar aren

= kadi

Wangsalan padinan ing ngisor iki tlesihna cangkriman sarta batangane apa!
 1. Cekake garisan maju telu, kudu klakon.
 2. Golek pangan mono ora prelu kumrungsung, nguler kambang bae, satitahe.
 3. Bareng diulungi dhuwit, banjur ngembang pohung, ngingklik bae.
 4. Pipa Landa, ngono we kok nesu.
 5. Pancen aku sing salah, jenang gula apuranen.
 6. Mbalung jagung, saguhku isih janggelan.
 7. Pring dhempet sunduk sate, kandhanana ijen-ijenan.

75