Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/74

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

b. ARANING KRIYA Tuladha:

Sopire ora gelem ngebut.

sopir iku wong kang pagaweane nglakokake mobil/montor.

Aranana araning kriya!

1. Tukang gawe gamelan iku

2. Tukang ngreksa jaran iku

3. Wong kang pagaweane negor kayu

4. Bakul raja kaya iku

5. Wong gawe dandanan bleg iku

6. Tukang natah watu iku

7. Wong gawene olah-olah ikum..

8. Paladen ing hotel iku Jang..

9. Tukang nyembeleh raja kaya

10. Wong pagaweane nglakokake sepur:

11. Wong mriksa karcis ing sepur.

12. Wong gawe barang kayu prabot omah iku

a. undhagi

b. kondektur

c. jagal

d. masinis

e. jongos

f. madhaharan

g. jlagra

h. mrakas

i. blantik

j. blandhong

k. gamel

l. gendhing

IV. TITI UKARA (1.6.)

DHAPUKAN UKARA/POLA KALIMAT (1.6.1.)

a. Tuladha:

Sarna mangkat sekolah
sarna esuk umun-umun wis mangkat sekolah
Sarna esuk umun-umun wis mangkat sekolah menyang Klaten

Ukara iki gawenen kaya mengkono!

  1. Bapak tindak kantor.
  2. Bapak Kepala Sekolah wis rawuh.
  3. Adhiku nangis.
  4. Sibu ndondomi klambi.
  5. Paman mundhut tas.

73