Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/73

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

2. Sri, ibu silihna literan dak anggo..........beras iki.

 1. nyumurapi
 2. surupan
 3. nyurupi
 4. surupan

3. ...............ya Ngger, menawa kowe iku dak rewangi niba tangi, beteke mung arep napakake anak.

 1. daksurup-surpake
 2. sumurupa
 3. daksurupake
 4. di sumurupa

4. ...............kula, lare punika pancen ndhugal.

 1. sasumerep
 2. sumerep
 3. seserepan
 4. sasumerap

5. Aja sok ngenyek lho, nek .............. wadimu, mengko serik.

 1. kasurupan
 2. disumurupi
 3. disurupi
 4. disurupake

6. Mbakyu Kanthil wingi .................. gunemane neka-neka, nganti ora ngretekake.

 1. disumurupi
 2. disurupi
 3. kasumurupan
 4. kesurupan

7. ............... lare punika sampun ngglethak, boten kadenangan jalaranipun.

 1. sumerep
 2. sasumerep
 3. sumerep-sumerep
 4. sumerepipun

8. ............... surya punika kinten-kinten jam 5-6 sonten.

 1. saruping
 2. sumuruping
 3. seraping
 4. surupipun

9. Dhuwit iki minangka ............. anggonku ngebas pohung.

 1. surupen
 2. sumurupa
 3. surupipun
 4. sumuruping

10. Bolahe ............ ing dom ora bisa mlebu-mlebu, jalaran kegedhon bolah.

 1. disumurupake
 2. disurupake
 3. dipun serapaken
 4. disurup-surupake

72