Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/72

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

B. TEMBUNG DWILINGGA (1.5.1.) Tuladha: Kepenake maneh ora mandheg-mandheg Ukara iki ganepana nganggo tembung dwilingga tanduk!

 1. Umar kae pancen pinter ........... metuning aksara dana PORKAS.
 2. Aja sok ............ wong miskin ta.
 3. Mbok ya ............ kursi sewan iku tinimbang nganggur, pira cacahe.
 4. Le, kowe kuwi bocah cilik, yen ana wong guneman aja ............., tanpa guna.
 5. Tar, melua ngrewangi ............ glugu kae.
 6. Di, wis kana ............ dhisik, mengko gek enggal. tata mangkat.
 7. Pak Truna ............... omah bareng digrudug aparat parentah dikon lunga.
 8. Gelem .............. utang bareng wis kepepet, kang maune pekewuh.
 9. Kowe ora prelu ........... iku dudu urusanmu.
 10. ............ bareng sikile wis keju.

a. ngadeg-ngadeg
b. melu-melu
c. nagih-nagih
d. ngalih-ngalih
e. mangan-mangan

f. madung-madung
g. neges-neges
h. ngetung-ngetung
i. nguya-nguya
j. ngetung-ngetung

C. GUDHANG TEMBUNG/KOSA KATA (1.5.4.)
a. Pilihen kang mathuk!

 1. Siman ki ndelul tenan, yen era.............., ora ngreti marang kawajibane.
 1. disurupake
 2. disumurupi
 3. disurup-surupake
 4. disumurupake

71