Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/71

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

II. LAGU UKARA/INTONASI (1.3.)
 UKARA PANGAREP-AREP
Alusing ukara panjaluk dadi pangarep-arep.
Lumrahe diprtelakake: tembung sambawa, tembung mugi, mugi-mugi.
 Ukra iki wacanen lagune kang cetha!

 1. Keparenga rawuh ing griya!
 2. Takarep-arep tekaa ing omahku!
 3. Di bandhema wong mana, kareben kapok!
 4. Di sambera bledheg mana kareben lampus!
 5. Tibaa mana ya, kareben kapok!
 6. Mugi karsan rawuh ing pondhok kula!
 7. Mugi-mugi sageda lulus pendadaran kula.
 8. Mugi-mugi sukamanipun anak kula tinampia ing pangayunaning Pangeran!
 9. Mugi-mugi keparengan sedaya panyuwunipun.
 10. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paringa pangaksama dhateng sedaya kalepatan kawula!

III.TITI TEMBUNG (1.5.)
 A. TEMBUNG CAMBORAN (1.5.2.)
 Tuladha:
Rajawali Travel Expres
 rajawali = araning manuk

 1. gropak .......... = aluran turun kaping 8
 2. jaka ............ = jenenging lintang
 3. klabang ......... = dhapuring omah kampung dawa
 4. kala ............ = kewan entup-entupan
 5. laler ........... = araning brengos
 6. macan ........... = saoto campur tahu kupat
 7. mega ............ = wedang jae campur wedang kopi
 8. mata ............ = bolongan benik
 9. mata ............ = kulit mlinjo digoreng

70